cart
0

Česká politika v devadesátých létech minulého století

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
IA97708
Typ projektu
Badatelské granty
Rok zahájení
1991
Rok ukončení - konsolidovaný
1993
Řešitel/ka v MÚA
Zdeněk Šolle
Hlavní příjemce
Ústřední archiv ČSAV / Archiv AV ČR
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #