cart
0

Postavení technických oborů v ČSAV. Ústav teoretické a aplikované mechaniky (1953–1992)

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
L300771601
Typ projektu
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů
Rok zahájení
2016
Rok ukončení - konsolidovaný
2017
Řešitel/ka v MÚA
Věra Dvořáčková
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Hlavním cílem projektu je poukázat na diametrálně odlišnou pozici technických oborů v České akademii věd a umění (ČAVU) a v Československé akademii věd (ČSAV), analyzovat příčiny zásadního obratu v přístupu Akademie k rozvíjení technicky orientované problematiky, a to vše na základě ilustrativního příkladu jednoho z technicky zaměřených ústavů, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, jenž patřil mezi první pracoviště začleněná do struktur nově se etablující, centrální vědecké instituce v Československu.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #