cart
0

Přátelství v kontextu politických a literárních zápasů: Tomáš Garrigue Masaryk a Josef Svatopluk Machar

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA20-01057S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2020
Rok ukončení - konsolidovaný
2023
Řešitel/ka v MÚA
Helena Kokešová
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Další příjemci
Památník národního písemnictví

Projekt usiluje zhodnotit dlouhodobý vztah mezi politikem a filozofem T. G. Masarykem a básníkem J. S. Macharem. Akcentováno je přitom téma přátelství dvou mužů-intelektuálů, sledovány budou společenské a osobní předpoklady vzniku jejich přátelství, jeho povaha a stvrzování ve veřejných politických a literárních zápasech, dále bude pozornost věnována interferenci mezi soukromým a veřejným prostorem. Tato nová perspektiva přispěje k pochopení tvorby a činnosti a vůbec modelů jednání význačných osobností, ke studiu často přehlížených souvislostí mezi politikou, myšlením a literaturou. Východiskem výzkumu je korpus více než 500 nedávno znovu objevených dopisů. Výstupy projektu budou tři publikace: mezioborově zpracovaná monografie o Masarykovi a Macharovi a dva svazky obsáhle komentované edice jejich vzájemné korespondence, první z období 1897–1900, druhý z let 1901–1932. Dále budou uveřejněny dvě analytické studie.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #