cart
0

Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
ICE8077303
Typ projektu
Doplňkové publikační granty
Rok zahájení
2003
Rok ukončení - konsolidovaný
2003
Řešitel/ka v MÚA
Jiří Kejř
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR
Dílo je českým příspěvkem k členitému mezinárodnímu bádání o středověké učené literatuře, určené pro potřeby duchovních správců a zpovědníků, která se dotýká současně práva a teologie. Je výsledkem soustavného průzkumu rukopisů zachovaných v knihovnách České republiky a je součástí souborné katalogizace rukopisů. Připojeny jsou podrobné rejstříky: seznam zkratek, incipitů, užitých citovaných rukopisů a jmenný rejstřík.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #