cart
0

Živit vítězství: Zásobování potravinami a postimperiální přechod v Českých zemích a ve Slovinsku, 1918–1923

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GF21-30350K
Typ projektu
Mezinárodní projekty LA
Rok zahájení
2021
Rok ukončení - konsolidovaný
2024
Řešitel/ka v MÚA
Václav Šmidrkal
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Projekt se zabývá postimperiálním přechodem v Českých zemích a ve Slovinsku v letech 1918–1923 z perspektivy zásobování potravinami. Zásobování chápe jako základní součást každodenního života i důležitý nástroj pro udržení státní autority. Zatímco selhání přídělového systému v průběhu první světové války urychlilo pád Rakousko-Uherska, nástupnické státy se musely vyrovnat se zděděnými sociálními potížemi a potvrdit svůj mocenský nárok úspěšným řešením všeobecného nedostatku, bídy obyvatelstva i přetížení výrobců. Zaměření projektu na interakci státních politik a jejich dopadů na místní úrovni umožňuje zkoumat „agency“ jednotlivců i skupin, proměny loajalit a konstruování státu. Empirický výzkum strukturně podobných případů z Českých zemí a Slovinska umožní transregionální srovnání místních variant budování poválečného řádu založeného na étosu válečného vítězství.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #