cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé republiky

Eva Broklová – Josef Tomeš – Michal Pehr
Dostupnost: Neprodejné

Kolektivní monografie analyzuje, jak se v politice tří významných československých meziválečných stran – agrární, národně demokratické a lidové – obrazila mezinárodní i domácí situace třicátých let 20. století, charakterizovaná světovou hospodářskou krizí, nástupem autoritativních režimů v řadě evropských států i krizí demokracie, a jak se v těchto peripetiích projevoval jejich vztah k demokracii. Podrobně si všímá různých návrhů na reformu demokratického politického systému v Českolovensku, vzešlých ze sledovaných stran v uvedeném období, a na pramenném materálu dokazuje, že ani jedna z těchto stran jako celek nepřekročila pozice demokracie.

Autor:

Eva Broklová – Josef Tomeš – Michal Pehr

ISBN:

978-80-86495-47-7

Počet stran:

267

Rok vydání:

2008

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #