cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Dějiny – Teorie – Kritika, 2007/1

38 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 38 Kč
Běžná cena: 50 Kč
Dostupnost: Skladem

Obsah

1. Studie a eseje

 • Michal Kopeček: Hledání „paměti národa“. Politika dějin, nostalgie a české dějepisectví komunismu
 • Rafał Stobiecki: Historici a historická politika
 • Jiří Hanuš: Zakopaný pes komunistického režimu. Pavel Kohout a možnosti memoárománového žánru

2. Diskuse a rozepře

 • Maciej Górny: Několik úvah o české historiografii po roce 1989
 • Diskuse o knize Miloše Havelky Spor o smysl českých dějin, díl 2: 1938–1989
  • Jan Horský: „Smysl dějin“ – „národ“ – a priori. Možná past diskurzivních a myšlenkových stereotypů?
  • Martin C. Putna: Poznámky na úplný okraj druhého dílu Sporu o smysl českých dějin
  • Miloš Havelka: Přátelská odpověď přátelským recenzentům i kritikům

3. Recenze a reflexe

ISSN:

1214-7249

Počet stran:

176

Rok vydání:

2007

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #