cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Deutsche wissenschaftliche Anstalten in Reichenberg 1923–1945. Von der Heimatforschung zur nationalsozialistischen Landes- und Volksforschung

Milena Josefovičová
225 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 225 Kč
Běžná cena: 300 Kč
Dostupnost: Skladem

Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, řada D, sv. 6

Od konce 19. století plnil Liberec funkci centra kulturního, hospodářského i politického života Němců v ČSR. Od počátku 20. let 20. století do roku 1945 zde působila řada vlastivědných, historických, archeologických a knihovních institucí. Vývojem, činností a významem Sudetoněmeckého vlastivědného ústavu (Anstalt für sudetendeutsche Heimatforschung), Společnosti pro pravěké a rané dějiny (Deutsche Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte), Sudetoněmeckého ústavu pro výzkum země a lidu (Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung) se zabývá studie, obsažená v první části knihy. Druhou část tvoří soupis (inventář) písemností a dalších artefaktů, které z činnosti těchto institucí vzešly a nyní jsou zpřístupněny v archivním fondu Sudetoněmecký vlastivědný ústav Liberec, uloženém v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR v Praze.

Autor:

Milena Josefovičová

ISBN:

978-80-87782-56-9

Počet stran:

261

Rok vydání:

2015

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #