cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Do politiky prý žena nesmí – proč? Vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století

Jana Malínská
Dostupnost: Neprodejné

V knize je sledován vývoj a střetávání demokratických a méně či více nedemokratických názorů na české dívčí školství od jeho počátků až po uzákonění řádného vysokoškolského studia žen. Na základě dobové i současné literatury a pramenů objasňuje filozofickou podstatu argumentů jednotlivých stran sporu a obtížnost emancipace žen v oblasti vzdělávání. Popisuje reflexi tohoto procesu v liberálním a konzervativním tisku se zaměřením na problematiku vstupu žen do politiky.
http://www.slon-knihy.cz

Autor:

Jana Malínská

ISBN:

80-86429-42-3 (SLON), 80-7277-295-3 (Libri)

Počet stran:

174

Rok vydání:

2005

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #