cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

„Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. I. díl (1921–1935)

Daniela Brádlerová – Jan Hálek (eds.)
360 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 360 Kč
Běžná cena: 480 Kč
Dostupnost: Skladem

Kniha zpřístupňuje vzájemnou korespondenci mezi historičkou Miladou Paulovou (1891-1970) a kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem (1867–1941) jako historicky významný a zajímavý pramen, který zaznamenává nejen osobní život první československé profesorky, ale i vývoj československé historické vědy a kultury v jejich provázanosti s politickou scénou první republiky. Korespondence je svědectvím o komplikovaném životě vědkyně, která jako první žena, Češka, dosáhla nejvyššího univerzitního gradu (1935 mimořádná profesorka, 1939 řádná profesorka dějin slovanských národů a byzantologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy) a stala se členkou celé řady prestižních domácích i zahraničních vědeckých organizací. Edice je též důležitým pramenem pro bouřlivé dějiny Jugoslávie v meziválečném období, v nichž Paulová v několika případech sehrála aktivní roli. První díl edice obsahuje vzájemnou korespondenci obou aktérů z let 1921–1935, tedy od první studijní cesty M. Paulové do Jugoslávie až po získání titulu mimořádné profesorky všeobecných dějin východní Evropy a Balkánského poloostrova na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Srov. „Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala II. díl (1936–1939 [1945])

Autor:

Daniela Brádlerová – Jan Hálek (eds.)

ISBN:

978-80-86495-85-9

Počet stran:

635

Rok vydání:

2011

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #