cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Edvard Beneš (1884–1948). Písemná pozůstalost

Ivan Šťovíček – Vlasta Quagliatová – Bohuslav Matouš – Jaroslav Soukup – Zuzana Jirsová – Erik Maršoun – Josef Tomeš – Jan Bílek
975 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 975 Kč
Běžná cena: 1300 Kč
Dostupnost: Skladem

Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, řada D, sv. 4

V současné době je největší část Benešovy písemné pozůstalosti (celkový rozsah 1145 kartonů) uložena v Archivu Ústavu T. G. Masaryka spravovaném Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, další části spravuje Archiv Národního muzea a Archiv ministerstva zahraničních věcí. Některé další dokumenty z Benešova archivu jsou v různých fondech a sbírkách v Archivu Kanceláře prezidenta republiky, v Národním archivu a Husitském muzeu v Táboře. V zahraničí pak v Columbia University Libraries, New York, USA (fond Jaromír Smutný) a Hoover Institution Archives, Stanford, USA (fond Eduard Táborský).

Inventář osobního fondu E. Beneše v Archivu Ústavu T. G. Masaryka je vydáván v 6 dílech o celkovém počtu 1343 stran. Obsahuje společný úvod, který se vztahuje k písemné pozůstalosti E. Beneše jako celku, tj. životopis původce a dějiny fondu. Jednotlivé díly jsou uvozeny archivními charakteristikami, rozbory obsahů a informacemi o uspořádání, za nimi následující inventární seznamy příslušných částí fondu. Písemná pozůstalost je chápána a evidována jako jeden archivní fond Edvard Beneš (značka EB), který má 4 oddíly. První oddíl (EB I) tvoří nejstarší písemnosti politického archivu, tj. písemnosti z let 1918–1938, druhý oddíl (EB II) soustřeďuje veškerou písemnou agendu z let 1939–1945, třetí oddíl (EB III) obsahuje dokumenty z let 1945–1948. Dokumenty soukromé povahy, sbírka dokumentů o politické činnosti v letech 1915–1918, rukopisy, soubor přednášek a projevů, sbírky dokumentů k vědecké literární činnosti a ke psaní pamětí, osobní korespondence a fotografie jsou zařazeny do 4. oddílu (EB IV/1 – EB IV/3).

 

Přehled dílů:

 1. Fond Edvard Beneš, oddíl I – veřejná činnost 1918–1938
 2. Fond Edvard Beneš, oddíl II – veřejná činnost 1939–1945
 3. Fond Edvard Beneš, oddíl III – veřejná činnost 1945–1948
 4. Fond Edvard Beneš, oddíl IV/1 – osobní dokumenty
 5. Fond Edvard Beneš, oddíl IV/2 – osobní korespondence
 6. Fond Edvard Beneš, oddíl IV/3 – fotografie
 • ISBN 978-80-87782-14-9 (brož.; soubor)
 • ISBN 978-80-87782-15-6 (brož.; 1. díl)
 • ISBN 978-80-87782-16-3 (brož.; 2. díl)
 • ISBN 978-80-87782-17-0 (brož.; 3. díl)
 • ISBN 978-80-87782-18-7 (brož.; 4. díl)
 • ISBN 978-80-87782-19-4 (brož.; 5. díl)
 • ISBN 978-80-87782-20-0 (brož.; 6. díl)
 • EB I, úvod 24 s., celkem 238
 • EB II, úvod 3 s., celkem 435
 • EB III, úvod 1 s., celkem 79
 • EB IV/1, úvod 2 s., celkem 99
 • EB IV/2, úvod 3 s., celkem 213
 • EB IV/3, úvod 3 s., celkem 279
 • Celkový počet stran 1343

 

 

Autor:

Ivan Šťovíček – Vlasta Quagliatová – Bohuslav Matouš – Jaroslav Soukup – Zuzana Jirsová – Erik Maršoun – Josef Tomeš – Jan Bílek

ISBN:

978-80-87782-14-9

Počet stran:

1343

Rok vydání:

2013

Číslo svazku:

D 4

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #