cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století

Jan Hálek – Boris Mosković
263 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 263 Kč
Běžná cena: 350 Kč
Dostupnost: Skladem

České moderní dějiny. Svazek 9

Jako Maffie se dodnes obecně označuje ústřední organizace českého domácího protirakouského odboje z let 1914-1918. Je tak vnímána jako jeden z klíčových symbolů boje za vznik samostatného československého státu. Maffie se postupem času běžně užívaným a v podstatě plně akceptovaným pojmem z českých moderních dějin. Historiografické bádání ovšem dosud zcela ignorovalo, jakým způsobem se obraz Maffie konstruoval  a vyvíjel v desetiletích po skončení první světové války. Přitom výzkum tohoto "druhého života" se  ukazuje jako zcela klíčový. Umožňuje nám jednak zachytit proměny paměti české protirakouské rezistence, stejně jako analyzovat, jak se měnilo vnímání řady událostí let 1914-1918 v průběhu "krátkého" 20. století. Tímto novým přístupem se z Maffie stává podstatně vrstevnatější, konfuzní, ale o to zajímavější fenomén, na jehož odlišné interpretaci se v průběhu desetiletí různou měrou podílela dobová publicistika, historiografie i aktuálně aplikovaná politika dějin. V tomto kontextu tak můžeme sledovat, za jakých okolností a za použití jaké argumentace se formovalo převládající vnímání cesty k 28. říjnu 1918.

Autor:

Jan Hálek – Boris Mosković

ISBN:

978-80-200-3154-9 (Academia)
978-80-88304-26-5 (MÚA)

Počet stran:

380

Rok vydání:

2020

Číslo svazku:

09

Vydavatel:

Praha : Academia
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #