cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Inventář archivního fondu Královské české společnosti nauk

Jiří Beran
Dostupnost: Neprodejné

Inventář zásadní neuniverzitní vědecké instituce, jedné z prvních nejen pro oblast českých zemí, ale i pro celé rakouské soustátí, jejíž počátky jsou datovány do poloviny 70. let 18. století a činnost ukončena rokem 1952. Uveden je jejími stručnými dějinami (včetně výběru z literatury o KČSN tehdy k dispozici), charakteristikou dochovaných písemností, informací o postupu jejich zpracování a rozčlenění a rozborem obsahu fondu. K orientaci napomáhá jak rejstřík osob, tak rejstřík věcný, do něhož jsou zahrnuty i názvy institucí či periodik apod.

Autor:

Jiří Beran

Počet stran:

98

Rok vydání:

1981

Vydavatel:

Praha : Ústřední archiv ČSAV

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #