cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky I.

Marie Ryantová (ed.)
299 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 299 Kč
Běžná cena: 399 Kč
Dostupnost: Skladem

Ego. Paměti, deníky, korespondence. Svazek 19

Korespondence dochovaná v nemalém množství v osobním fondu českého historika, novináře a politika Josefa Kalouska (1838–1915), uloženém v Archivu Národního muzea v Praze, je odrazem rozsáhlých vědeckých, pedagogických, publikačních, redakčních, organizačních i politických aktivit svého pisatele a okruhu jeho kolegů, přátel či známých. Nejpočetnější, ale nepochybně i nejzajímavější je korespondence vedená s českými historiky, která zahrnuje dopisy jak Kalouskových kolegů z univerzity a fakulty starší i mladší generace a jeho žáků, postupně se etablujících  na poli historické vědy, tak historiků regionálních, archivářů z různých typů archivů (včetně privátních a ne vždy snadno přístupných), středoškolských profesorů, muzejních a knihovních nebo i vlastivědných pracovníků či zapálených amatérů. Nejbohatší korespondence je dochována s Antonínem Rezkem, přičemž zahrnuje dlouhé období let 1876 až 1907, její největší a také nejrozsáhlejší část však souvisí  zejména s přípravou vydání části edičního podniku Archiv český, navazujícího na počin Františka Palackého a obnoveného v roce 1886. Do stavájícího dílu byla proto zařazena vedle korespondence mezi Josefem Kalouskem a Antonínem Rezkem tak korespondence dalších adresátů, která se rovněž týká vydávání Archivu českého, i když to není jediný obsah souboru dopisů příslušných osob.

 

MÚA AV ČR není distributorem této publikace. Knihu možno zakoupit zde: https://www.nln.cz/knihy/korespondence-josefa-kalouska-s-ceskymi-historiky-i/

Autor:

Marie Ryantová (ed.)

ISBN:

978-80-7422-677-9

Počet stran:

425

Rok vydání:

2019

Číslo svazku:

19

Vydavatel:

Praha : Nakladatelství Lidové noviny
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #