cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v roce 1919, II.

Zdeněk Šolle
Dostupnost: Neprodejné

Práce z dějin České akademie věd, řada B, sv. 6

Druhý svazek edice obsahuje 97 dopisů (první je datován 7. 10. 1918, poslední 14. 12. 1919), psaných T. G. Masarykem a E. Benešem. Jednotlivé dopisy jsou opatřeny vysvětlujícími poznámkami, případně překladem. Tento svazek je doplněn rejstříkem osob s životními daty a stručnou charakteristikou.

Autor:

Zdeněk Šolle

Počet stran:

320

Rok vydání:

1994

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #