cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Masarykův sborník VIII

68 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 68 Kč
Běžná cena: 90 Kč
Dostupnost: Skladem

Obsah

I. Stati a studie

 • Dagmar Čapková: Masaryk a Komenský
 • Miroslav Pauza: Výzva Christiana von Ehrenfelse Tomáši G. Masarykovi k založení „reálného katolicismu“
 • Jaroslav Opat: Masarykovo evropanství jako pojem a politický program
 • Petr Demetz: Masarykův Faust
 • Ivo Samson: T. G. M. a Nová Európa. Geopolitický portrét T. G. Masaryka
 • Jiří Brabec: Osmdesát let marných snah o vydání Masarykových spisů
 • Vratislav Doubek: Filosofie dějin – Rusko a Evropa III
 • Jiří Kovtun: Masaryk proti radikalismu a antisemitismu na přelomu století
 • Jiří Musil: Masarykova sociologická teorie: co je z ní stále živé
 • Jiří Olšovský: Pojetí vlastní individuality člověka a demokracie u T. G. Masaryka

II. Dokumenty

 • Vojtěch Fejlek, Zdena Pelikánová: Geneze a autorská autentičnost textu TGM „Masarykova česká filosofie“
  • Č. P. (TGM): Masarykova česká filosofie
 • Jaroslav Opat: Poznámky k metodologii sporů o Masarykovu českou filozofii
 • Jaroslav Opat: Výběrová bibliografie prací ke sporům o Masarykovo pojetí české otázky
 • Anna Horáková-Gašparíková: U Masarykov (úryvek)

III. Obzor literatury

IV. Zprávy

V. Bibliografie masarykian

ISBN:

80-901478-0-1

Počet stran:

224

Rok vydání:

1993

Číslo svazku:

8

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #