cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem. K poctě historičky Aleny Míškové

Tamara Nováková – Markéta Devátá – Antonín Kostlán (eds.)
424 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 424 Kč
Běžná cena: 565 Kč
Dostupnost: Na dotaz

Ad honorem eruditorum. Svazek 7

Kniha je věnována historičce Aleně Míškové (1957–2015) a její těžiště tvoří příspěvky k česko-německým a česko-rakouským vztahům v 19. a 20. století – tedy v období habsburské monarchie, první a druhé československé republiky, protektorátu Čechy a Morava i v době poválečného vývoje po roce 1945. Toto téma je tu přiblíženo z různých perspektiv politických, hospodářských a kulturních dějin se zvláštním zřetelem k dějinám vědy a vzdělanosti.  Autoři jednotlivých příspěvků patří mezi žáky, kolegy či přátele Aleny Míškové a její osobnost je tu připomenuta i její biografií a bibliografií.  Monografii vydávají společně Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Masarykův ústav a Archiv Akademie věd, do jehož ediční řady Ad honorem eruditorum je kniha zařazena. Kniha je opatřena jmenným rejstříkem a německým i anglickým resumé.

 

Obsah

 • Úvod (Magdaléna Pokorná – Jiří Pokorný)
 • Detlef Brandes – Antonín Kostlán – Miroslav Kunštát: Doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. (1957–2015)
 • Fotografická vzpomínka na Alenu Míškovou
 • Jiří Rak – Vít Vlnas: Češi, čeští Němci a habsburská monarchie
 • Jana Malínská: Cesta za vzděláním. První desetiletí činnosti spolku Prager Frauen-Erwerb-Verein
 • Zdeněk Nebřenský: „Jak píší historii českého umění“: polemika Josefa Braniše s dílem Josefa Neuwirtha. Několik poznámek k nacionalizaci vědy ve druhé polovině 19. století
 • Hans Peter Hye: Internationale wissenschaftliche Kooperation bis zum Ende des Ersten Weltkriegs
 • Marek Fapšo: Národ, stát, kultura. Kapitola z dějin československé literární vědy Josefa Pfitznera a Arnošta Krause
 • Klára Mandousová: Na studia do Německa. Počty československých studentů na německých vysokých školách v letech 1919–1933
 • Detlef Brandes: Wenzel Jaksch (1896–1966) und die sudetendeutsche Sozialdemokratie
 • Adéla Jůnová Macková: Nástup nové generace orientalistů. Proměny Orientálního ústavu v letech 1938–1946
 • Kristina Kaiserová – Petr Karlíček: Sudetoněmecká reflexe návštěvy turnerských slavností ve Vratislavi (Breslau)
 • Tamara Nováková: Rok 1938 ve východních Krkonoších. Sonda do česko-německého soužití v obcích na západní straně Rýchorské rozsochy
 • Michal Frankl: Jeden den a jeden život Leo Grummera
 • Olga Kovaříková: Jak se herci a divadelní podnikatelé potýkali s cenzurou v Protektorátu Čechy a Morava
 • Jakub Altman: Farář, socha, letáky, aneb jak se projevoval odboj proti totalitním režimům v Jivině
 • Petr Svoboda: Polozapomenutý hrdina. Nástin osudu příslušníka vládního vojska na příkladu životního příběhu majora Jana Pulkrábka
 • Teresa Urbářová: Stonařovská táborová soustava v letech 1945–1946 ve světle neznámých dokumentů
 • Stefan Lehr: Vom Konsens zur Konfrontation: Politisches Entscheiden und Systemwandel in der Tschechoslowakei von 1945 bis 1948
 • Antonín Kostlán – Michal V. Šimůnek: „Proč přenecháváte obhajobu nás slabých výhradně nám slabým?“ Repatriace docentů a profesorů Německé univerzity v Praze po holokaustu a její širší kontext
 • Martin Franc: A pokrokoví vědci ze Západu… Západní hosté na slavnostním zahájení činnosti ČSAV
 • Markéta Devátá: Babice po roce 1951: život ve farnosti P. Aloise Koláře
 • Bibliografie Aleny Míškové (Markéta Devátá – Antonín Kostlán)
Autor:

Tamara Nováková – Markéta Devátá – Antonín Kostlán (eds.)

ISBN:

978-80-88304-30-2 (MÚA),978-80-7603-207-1 (UK, PedF)

Počet stran:

562

Rok vydání:

2020

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #