cart
0
Kategorie publikací

Mimo ediční řady


Foto produktu
cart

S diplomatem v Orientu — Miroslav Schubert: Pět let u Pávího trůnu (1927-1932)

Adéla Jůnová Macková – Libor Jůn (eds.)

Foto produktu
cart

Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku

Marta Hradilová – Andrea Jelínková – Lenka Veselá (eds.)

Foto produktu
cart

Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava

Radka Šustrová

Foto produktu
cart

T. G. M. v kostce

Dagmar Hájková – Pavel Horák – Lukáš Rous (eds.)

Foto produktu

Poznamenaný. Deset měsíců s Janem A. Baťou

Vladimír Krejčí – Martin Jemelka (ed.)

Foto produktu
cart

Akademik Josef Dobiáš (1888–1972). Historik, klasický filolog a pelhřimovský rodák se vrací domů

Hana Kábová – Ivana Koucká

Foto produktu
cart

Korespondence Aloise Musila I. Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci „otců zakladatelů“

Adéla Jůnová Macková – Pavel Žďárský – Tomáš Gecko

Foto produktu
cart

„Přispět může každý.“ Národní fond Masarykův a oslavy 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka

Jan Hálek (ed.)

Foto produktu
cart

Jak jsme prožívali první světovou válku

Marie Strettiová; Josef Tomeš (ed.)

Foto produktu
cart

Science overcoming borders

Věra Dvořáčková – Martin Franc (eds.)

Foto produktu

Velký starý muž. Kniha o Masarykovi

Josef Hofbauer

Foto produktu
cart

Zdeněk Nejedlý. Známý – neznámý? Svědectví fotografií

Hana Kábová – Petra Tomsová

Foto produktu

Nás bylo málo jen, než přišly tisíce... Česká strana státoprávně pokroková (1908–1918)

Josef Tomeš

Foto produktu
cart

Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku

Marta Hradilová – Marie Tošnerová (eds.)

Foto produktu
cart

Věda pod Rokoskou. Dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a jeho předchůdců

Věra Dvořáčková, Vlasta Mádlová, Jiří Šoukal a kol.

Foto produktu

Jan Krčmář: Paměti. Díl I. (do roku 1918)

Luboš Velek – Alice Velková – Martin Klečacký (eds.)

Foto produktu
cart

Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938)

Lucie Merhautová – Luboš Merhaut (eds.)

Foto produktu

Sedlčanské paměti ze 17. století

Šárka Mašková Janotová – Marie Tošnerová

Foto produktu
cart

Koresdpondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem / Korespondence Adama Vetulaniho s Miroslavem Boháčkem

Ewa Dziurzyńska – Martina Šumová (eds.)

Foto produktu
cart

Z cesty své nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století

Eva Hajdinová

Foto produktu
cart

Paralely a průniky. Česká literatura v časopisech německé moderny (1881–1910)

Lucie Merhautová

Foto produktu
cart

Prvenství žen. Ženy iniciativní, vzdělané a tvořivé

Jaroslava Hoffmannová

Foto produktu
cart

Páter Láska. Životní příběh a překladatelské dílo kyjského faráře Gustava Lásky (1848–1921)

Hana Kábová

Foto produktu
cart

Pražské povstání 1945. Svědectví protagonistů

Pavel Machotka – Josef Tomeš (eds.)

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #