cart
0
Kategorie publikací

Mimo ediční řady


Foto produktu
cart

Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918

Marie Stupková – Martin Klečacký

Foto produktu
cart

O ženské práci. Dobové (sebe)reflexe a polemiky

Bahenská Marie – Heczková Libuše – Musilová Dana

Foto produktu
cart

Ženy a politika (1890–1938)

Marie Bahenská – Jana Malínská (eds.)

Foto produktu
cart

Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904) und die Zentraleuropäische Moderne

Lucie Merhautová, Kurt Ifkovits

Foto produktu

Dějiny Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Martin Franc – Zdeněk Havlas – Jiří Šoukal

Foto produktu
cart

Osud jednoho chirurga ve 20. století /Ein Chirurgenschicksal im 20. Jahrhundert; Josef Hohlbaum (1884–1945)

Josef Stingl, Ingrid Kästner, Alena Míšková, Vladimír Musil

Foto produktu

Čechoslováci v zemích dnešního Beneluxu v meziválečném období (1918–1938)

Sylva Sklenářová

Foto produktu

Marie Červinková-Riegrová: Zápisky II (1885–1886)

Milan Vojáček a kol. (eds.)

Foto produktu

T. G. Masaryk a Slované

Vratislav Doubek a kol.

Foto produktu

Nevyvážené vztahy. Československo a Rakousko 1918–1933

Ota Konrád

Foto produktu
cart

Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny

Rudolf Kučera a kol.

Foto produktu
cart

Žádám Vás jako vynikajícího odborníka... Organizace odborných prací pro československou delegaci na mírové konferenci v Paříži v letech 1918–1919

Zdeněk Vácha

Foto produktu
cart

„Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala II. díl (1936-1939 [1945])

Daniela Brádlerová – Jan Hálek (eds.)

Foto produktu
cart

„Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. I. díl (1921–1935)

Daniela Brádlerová – Jan Hálek (eds.)

Foto produktu

Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera

Dagmar Hájková (ed.)

Foto produktu
cart

Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne

Lucie Kostrbová – Kurt Ifkovits – Vratislav Doubek

Foto produktu
cart

1918. Model komplexního transformačního procesu?

Lucie Kostrbová – Jana Malínská a kol.

Foto produktu

Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století

Marie Bahenská – Dana Musilová – Libuše Heczková

Foto produktu
cart

Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století

Richar Vašek – Jan Rychlík (eds.)

Foto produktu

Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe 1918–1938

Ferenc Eiler, Dagmar Hájková at al.

Foto produktu
cart

Die Weltkriege als symbolische Bezugspunkte. Polen, die Tschechoslowakei und Deutschland nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg

Natali Stegmann (ed.)

Foto produktu
cart

Karel Kramář (1860–1937). Život a dílo

Jan Bílek – Luboš Velek (eds.)

Foto produktu
cart

Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921)

Jan Hájek a kol.

Foto produktu
cart

Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století

Petr Kaleta – Lukáš Novosad (eds.)

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #