cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty (1991–2008)

Jiří Brabec
Dostupnost: Neprodejné

Kniha literárního historika Jiřího Brabce je výběrem z textů posledního dvacetiletí. Soustřeďuje se především na otázky a problémy soudobé literární vědy, na témata ideologie, literatury v totalitních systémech, pojednává o výrazných osobnostech (T. G. Masaryk, F. X. Šalda, V. Dyk, E. Chalupný, V. Černý, Z. Kalandra ad.). Rozsáhlá syntetická studie je věnována antisemitské literatuře v době nacistické okupace. Kniha přináší také ukázky z literárních kritik.

 

Obsah

 • Literární historik v proudu dějin

 

 • Modely kritické reflexe moderní české literatury
 • Masarykovo pojetí osobnosti a díla Josefa Dobrovského
 • Podoby českého antisemitismu před první světovou válkou
 • Dvě kapitoly o Masarykově vztahu k literatuře
 • Několik poznámek k Masarykově vztahu k liberalismu
 • Masaryk v interpretaci Václava Černého
 • Bádání o baroku v čase moderny
 • Emanuel Chalupný, literární historik a kritik
 • Šalda dnes
 • Jednota a rozpory slovesného díla Viktora Dyka
 • Dvě krátké úvahy – jedna o pohybu pojmu expresionismus, druhá o Götzově a Teigově sporu z počátku dvacátých let
 • Geneze ruralismu
 • Prolegomena k tvorbě české emigrace a krajanských obcí
 • Konfliktní přijetí Hostovského románu Sedmkrát v hlavní úloze
 • Estetická norma a historie literatury v totalitním systému
 • Otazníky nad literární historií sedmdesátých a osmdesátých let

 

 • Antisemitská literatura v době nacistické okupace

 

 • Tvorba a osobnost Václava Černého
 • Ano i ne aneb Znovu Ferdinand Peroutka
 • Příběh jednoho generála aneb Ten řekl to a ten zas tohle
 • Diletantismus při práci
 • Duchovní dějiny podle Putny
 • Krize vědeckého myšlení?

 

 • Karel Hlaváček
 • Lyrik Jaroslav Seifert
 • Karel Teige
 • Karel Teige: Svět, který voní
 • Záviš Kalandra
 • Jindřich Štyrský
 • Básník ze Samotína
 • Karel Šiktanc

 

 • Daniel Vojtěch: Literární historik, jeho otázky a úkoly
Autor:

Jiří Brabec

ISBN:

978-80-87310-02-1

Počet stran:

316

Rok vydání:

2009

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #