cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

Lukáš Fasora – Miroslav Kunštát – Tomáš W. Pavlíček a kol.
521 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 521 Kč
Běžná cena: 695 Kč
Dostupnost: Skladem

České moderní dějiny. Svazek 7

Kniha – stejně jako ilustrace na její obálce – ukazuje, že věkovitá instituce papežství byla i v nedávné minulosti pro jedny ochranou a útočištěm před bouřemi moderního světa, pro druhé pak výrazem zastaralé instituce bránící pokroku. Toto napětí vyjadřuje ve svérázné umělecké zkratce i reprodukovaná iluminace pražských benediktinek ke svátku sv. Petra a Pavla z r. 1904: „koráb církve“ řídí Petrův nástupce Pius X., který je však atakován symbolickou flotilou nepřátelských člunů: pyšným racionalismem, Francouzskou revolucí, tehdejší světskou mocí, Martinem Lutherem, svobodnými zednáři, a dokonce i čertíkem začteným do liberálního vídeňského deníku Neue Freie Presse… Obě krajní pozice se však v 19. a první polovině 20. století značně vyvíjely, vzájemně ovlivňovaly, a i v českých zemích plnily funkci specifických kulturních kódů, do značné míry působících i v dnešní době. Tzv. ultramontanismus byl totiž důležitým fenoménem v procesu vytváření moderních evropských společností. Byl projevem nezanedbatelného vlivu římského papeže i „za horami“ (ultra montes, tedy za Alpami). Kniha soustavně analyzuje obraz papeže ve zdejším českém i německém jazykovém prostředí, a to jak v katolické církvi, tak v nekatolickém a občanském prostředí vůbec. Nezapomíná ani na související náboženské, kulturní a politické transfery se sousedy ve střední Evropě.

Autor:

Lukáš Fasora – Miroslav Kunštát – Tomáš W. Pavlíček a kol.

ISBN:

978-80-200-2969-0 (Academia)
978-80-87782-95-8 (MÚA)

Počet stran:

579

Rok vydání:

2018

Číslo svazku:

07

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Praha : Academia

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #