cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Politika vědou a uměním 1911–1914

T. G. Masaryk; Jana Malínská (ed.)
338 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 338 Kč
Běžná cena: 450 Kč
Dostupnost: Skladem

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 28

Články, stati a studie z let 1911–1914 publikované v českých a německých odborných časopisech a v českých a německých denících. Tématicky jsou Masarykovy texty zaměřeny na vnitřní a zahraniční politiku, ekonomické problémy předválečného období a na otázky spjaté se smyslem českých dějin. Politické a filozofické texty doplňují přehledy anotované odborné a umělecké literatury, jež pravidelně vydával v měsíčníku Naše doba. Masarykovy články, stati a studie doplňuje rozsáhlá ediční poznámka.

Autor:

T. G. Masaryk; Jana Malínská (ed.)

ISBN:

978-80-86142-37-1 (ÚTGM)
978-80-86495-76-7 (MÚA AV ČR)

Počet stran:

575

Rok vydání:

2011

Číslo svazku:

28

Vydavatel:

Praha : Ústav T. G. Masaryka
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #