cart
0
Kategorie publikací

Práce z Archivu Akademie věd

Edice, rozdělená do několika řad, volně navazuje na Archivní zprávy ČSAV (1970–1985). Vycházela pod názvem Práce z dějin Československé akademie věd (1986–1992), Práce z dějin České akademie věd (1993–1995), Práce z dějin Akademie věd (1995–2001), Práce z Archivu Akademie věd (2002–2011), Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR (od 2011).

  • Řada A: články a studie z archivnictví, z českých dějin a z dějin vědy; od roku 2009 je nahrazena časopisem Práce z dějin Akademie věd.
  • Řada B: monografické práce, soupisy, edice dokumentů, inventáře archivních souborů.
  • Řada C: příležitostné sborníky. 
  • Řada D: inventáře archivních fondů (vychází od r. 2004).

Foto produktu

Karel Kautsky a Československo

Zdeněk Šolle

Foto produktu

První rakouský vyslanec v Praze Ferdinand Marek. Jeho osudy v letech 1938–1947 | Der erste österreichische Gesandte in Prag Ferdinand Marek. Sein Schicksal in den Jahren 1938–1947

Herbert Steiner

Foto produktu

Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v roce 1919, II.

Zdeněk Šolle

Foto produktu

Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Německá akademie věd v Praze) | Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen (Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag)

Alena Míšková – Michael Neumüller

Foto produktu

Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v roce 1919

Zdeněk Šolle (ed.)

Foto produktu

Druhý sjezd československých historiků (5.–11. října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví v letech 1935–1948

Antonín Kostlán

Foto produktu

Studies of Czechoslovak historians for the 19th International Congress of the History of Science

Foto produktu

Práce z dějin Československé akademie věd, A 4

Foto produktu

Osobní fond Jaroslava Heyrovského. Inventář 1896–1980

Miroslav Šmidák

Foto produktu

Členové České akademie věd a umění 1890–1952

Alena Šlechtová – Josef Levora

Foto produktu

Vznik České akademie věd a umění v dokumentech

Jiří Beran

Foto produktu

Česká akademie věd a umění. 1890–1952. Inventář archivního fondu

Alena Šlechtová – Josef Levora – Jiří Beran

Foto produktu

Studies of Czechoslovak historians for the 18th International Congress of the History of Science

Foto produktu

Práce z dějin Československé akademie věd, A 3

Foto produktu

Práce z dějin Československé akademie věd, A 2

Foto produktu

Práce z dějin Československé akademie věd, A 1

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #