cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Práce z dějin Akademie věd, 2015/2

74 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 74 Kč
Běžná cena: 98 Kč
Dostupnost: Skladem

Studie / Articles

 • Adéla Jůnová Macková, Centralizace vědy – státní společenskovědní ústavy a vznik ČSAV. Osudy Slovanského a Orientálního ústavu v letech 1945–1953 [Centralization of science – state social sciences institutes and the establishment of CSAS. The fortunes of the Slavonic and Oriental Institutes, 1945–1953]
 • Jiří Šoukal, Vysoké školy proti centralizaci vědy? Vztah ČSAV a Přírodovědecké fakulty UK v Praze na pozadí chemického výzkumu v 50. a 60. letech 20. století [Higher education institutes against the centralization of science? Relations between CSAS and the Natural Sciences Faculty at Charles University in Prague in the context of chemicals research during the 1950s and 1960s]
 • Magdalena Najbar-Agičić, Intellectual Elites, Scientific and Cultural Institutions in Socialist Croatia and Yugoslavia from 1945 to 1960 [Intelektuální elity a akademické instituce v socialistickém Chorvatsku a Jugoslávii v letech 1945–1960]

Edice / Editions

 • Helena Kokešová, Milý Bächře. Ke vztahu Pavla Bächera a Herberta Masaryka [Dear Bächer. On relations between Pavel Bächer and Herbert Masaryk]

Archivní fondy / Archival groups

 • Fond Arne Laurina v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka (Miroslava Květová)
 • Zdeněk Nejedlý: Propagační tisky a cestovní průvodce (Petra Tomsová – Hana Kábová)

Kronika / Chronicle

 • Konference Mimouniverzitní vědecké instituce v letech 1890–2015 (Jiří Šoukal)
 • 16. konference archivářů ČR: téma Archivy, člověk a krajina (Hana Kábová)
 • Seminář Dvojí výročí Herberta Masaryka (1880–1915) (Miroslava Květová)
 • Vzpomínka na Neznámého (Charlotta Kotíková)
 • 600 let od smrti mistra Jana Husa (Jiří Jindra)

Recenze / Reviews

 • „V Čechách akademikův jako sviní.“ Helena Kokešová. Eduard Albert (1841–1900). Český intelektuál ve Vídni (Martin Franc)
 • Milan Ducháček. Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin (Hana Kábová)
 • Lucie Storchová. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě (Tomáš W. Pavlíček)
 • Marie Bahenská – Hana Barvíková (eds.). Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945 (Petr Cajthaml)
ISSN:

1803-9448

Počet stran:

292

Rok vydání:

2015

Ročník:

7

Číslo svazku:

07/2

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #