cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Práce z dějin Akademie věd, 2016/2

74 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 74 Kč
Běžná cena: 98 Kč
Dostupnost: Skladem

Studie / Articles

 • Věra Dvořáčková, Změny organizační struktury a umístění Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV [Changes in the organizational structure and location of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics, CSAS]
 • Milena Josefovičová, „Im übrigen freue ich mich unendlich auf die Arbeit im Sudetenland!“ Studentské praxe v Sudetoněmeckém ústavu pro výzkum země a lidu pod vedením dr. Margarete Klanteové 1942–1944 [“Im übrigen freue ich mich unendlich auf die Arbeit im Sudetenland!“ Student practice at the Sudeten German Institute for Research on Provincial Characteristics and Folkways under Dr. Margarete Klante 1942–1944]
 • Piotr Biliński, Political Activity of Stanisław Kutrzeba in 1945 [Politická činnost Stanisława Kutrzeby v roce 1945]

Edice / Editions

 • Adéla Jůnová Macková – Pavel Žďárský, Korespondence Aloise Musila a Zdeňka Fafla jako pramen k založení Orientálního ústavu 1920–1928 [Correspondence between Alois Musil and Zdeněk Fafl as a source on the establishment of the Oriental Institute, 1920–1928]

Archivní fondy / Archival groups

 • Dílčí fond Maffie. Edvard Beneš v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka (Miroslava Květová)
 • Osobní fond Lev Sychrava (Pavel Fabini)

Kronika / Chronicle

 • XVI. seminář restaurátorů a historiků, Opava, 23. – 26. května 2016 (Petra Tomsová)
 • Medzinárodná konferencia „Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnologie ve střední Evropě v letech 1945–1989“ (Tatiana Kadlecová)

Recenze / Reviews

 • Eduard Kubů, Jiří Šouša. T. G. Masaryk a jeho c. k. protivníci. Československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou (1915–1916) (Jan Hálek)
 • Ernst Zehetbauer. Geschichtsforschung und Archivwissenschaft. Das Institut für Österreichische Geschichtsforschung und die wissenschaftliche Ausbildung der Archivare in Österreich (Jan Kahuda)
 • Jitka Janečková (ed.). Mráz kopřivu nepálí. Život a dílo Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška ve vzájemné korespondenci z let 1905–1954 (Hana Kábová)
 • Gad Freudenthal (ed.). Science in Medieval Jewish Cultures (Markéta Kabůrková)
ISSN:

1803-9448

Počet stran:

322

Rok vydání:

2016

Ročník:

8

Číslo svazku:

08/2

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #