cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Práce z dějin Akademie věd, 2019/1

101 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 101 Kč
Běžná cena: 135 Kč
Dostupnost: Skladem

Studie / Articles

 • Daniela Brádlerová, Nová věda v novém státě - Emancipace československé vědy v rámci ČSNRB s přihlédnutím k historické slavistice  [Czech National Research Council – New science in a new state]
 • Zdeněk R. Nešpor, Československá sociologická společnost při ČSAV jako institucionální báze obnoveného obororu [The Czechoslovak Sociological Society within the Czechoslovak Academy of Sciences – an institutional base for a renewed discipline]
 • Tomáš Gecko, Československá vědecká diplomacie v Japonsku na pozadí transferu technologií : koncepty, strategie a katéři (1957 - 1968) [Czechoslovak scientific diplomacy in Japan in the context of technology transfer: concepts, strategies and actors (1957–1968)]

Edice / Editions

 • Helena Kokešová, Tomáš Garrigue Masaryk a ortoped Adolf Lorenz [Tomáš Garrigue Masaryk and orthopedist Adolf Lorenz]

Archivní fondy / Archival groups

 • Ke stému výročí Milana Rastislava Štefánika  (Helena Kokešová)

Kronika / Chronicle

 • Přehled činnosti Archivu Akademie věd v roce 2018 (Marie Bahenská)
 • Kolokvium Nejedlého Dějiny předhusitského a husitského zpěvu (1904 - 1913) ve světle současného výzkumu české středověké hudby v evropském kontextu  (Hana Vlhová- Worner)
 • Zpráva z 18. celostátní archivní konference, Plzeň, 23. - 25. dubna 2019 (Daniela Brádlerová, Vlasta Mádlová)

Recenze / Reviews

 • Joseph Anton Sehling. Latinské pastorely. Latin Pastorellas. Lateinische Pastorellen (Lukáš M. Vytlačil)
 • Ivan Landa, Jan Mervart, Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu  (Jakub Hájíček)
 • Kurt Winkler , Mein Bermudadreieck. Ein DDR-Wissenschaftler im Ost-West-Konflikt. Autobiographisches Dokument (Martin Franc)
ISSN:

1803-9448

Počet stran:

100

Rok vydání:

2019

Ročník:

11

Číslo svazku:

11/1

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #