cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Reflexe počátků vědecké instituce. První všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků

Hana Barvíková (ed.)
93 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 93 Kč
Běžná cena: 124 Kč
Dostupnost: Skladem

Práce z Archiv Akademie věd, řada C, sv. 4

Sborník soustřeďuje příspěvky ze setkání pamětníků založení a počátků ČSAV (25. a 26. 11. 2002). Vzpomínky na skutečné „první kroky“ centralizovaného základního výzkumu, na zkušenosti při zařazování starších, už existujících ústavů do Akademie, na to, jak se vedení těchto pracovišť a pracovníci mohli věnovat vědecké práci, jak se vytvářely pracovní kolektivy, ale i na to, jaké byly třeba problémy s umístěním oddělení, ústavů, s opatřováním literatury, časopisů a podobně. Snahou bylo podchytit jako svého druhu pramenné podklady výpovědi reprezentantů, tehdy mladých a začínajících vědců působících v ústavech existujících na počátku 50. let, takže nechybí pohled z oblasti matematiky, fyziky, chemie, fyzikální chemie, organické chemie a farmakologie, hydrodynamiky, experimentální biologie a genetiky, mikrobiologie, parazitologie, zoologie, botaniky (geobotaniky), archeologie, etnografie, orientalistiky, historie, filologie či slavistiky. Stati pamětnické jsou zarámovány příspěvky poskytujícími obecnější historický rámec jak z českého, tak slovenského úhlu pohledu, pocházejících z pera archivářů.

 

Obsah

 • Rudolf Zahradník: Chemie v ČSAV ve stavu zrodu (Pohled oknem z vnějšku dovnitř)
 • Jozef Klačka: Slovensko a nová Akadémia
 • Alena Míšková: Kontinuita a diskontinuita ČSAV se staršími vědeckými institucemi
 • Jindřich Schwippel: Oral history a dějiny Akademie věd. Společné jmenovatele interview s pamětníky
 • Miloslav Kopecký: Ke vzniku Astronomického ústavu ČSAV
 • Jaroslav Kurzweil: Začátky ČSAV očima matematika-začátečníka
 • Jan Kaczér – Stanislav Šafrata: Vznik nových fyzikálních pracovišť v ČSAV
 • Jaroslav Koutecký: Československá fyzikální chemie v padesátých letech
 • Miroslav Rudiš: Počátky hydrodynamiky v ČSAV
 • Vratislav Kafka: Akademie a Emauzy
 • Jan Svoboda: Specifika vzniku a vývoje Ústavu experimentální biologie a genetiky
 • Eva Streiblová: Mirkobiologický ústav – zamyšlení po letech
 • Jaroslav Weiser: Parazitologie a patologie hmyzu v prvních letech ČSAV
 • Milan Peňáz: Vývoj zoologie v Ústavu biologie obratlovců
 • Čeněk Staňa: Příspěvek ČSAV k rozvoji archeologie v 50. letech uplynulého století
 • Olga Skalníková: Pamětnické glosy k založení Kabinetu pro národopis
 • Jiří Bečka: Počátky Orientálního ústavu
 • Pavla Horská-Vrbová: Mé vzpomínky na počátky Historického ústavu ČSAV
 • Viktor Trkal ml.: Připomínky k počátkům některých ústavů
 • František Daneš: Ústav pro jazyk český na přechodu do Československé akademie věd
 • Jiří Bečka: Podoba Slovanského ústavu ČSAV
 • Pavel Spunar: O prvých krocích klasických filologů v ČSAV
 • Jaroslav Moravec: Geobotanická laboratoř, prvopočátek Botanického ústavu ČSAV, a její práce
 • Miroslav Šmidák: Závěrečné slovo k setkání „Reflexe počátků vědecké instituce“
 • Jiří Beran: K tradicionalistickým a stalinismem deformovaným přístupům při budování společenskovědních pracovišť ČSAV. Diskusní příspěvek
 • Helena Rašková: Vzpomínky na ústav organické chemie a biochemi a Farmakologický ústav ČSAV. Diskusní příspěvek
Autor:

Hana Barvíková (ed.)

ISBN:

80-86404-06-4

Počet stran:

200

Rok vydání:

2003

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #