cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Societas incognitorum. První učená společnost v českých zemích

Antonín Kostlán
Dostupnost: Neprodejné

Práce z Archivu Akademie věd, řada B, sv. 11

Svazek věnovaný olomoucké vědecké společnosti vzniklé v polovině 18. století je rozšířenou verzí příspěvku předneseného na jednání konference Historická Olomouc XI, shrnující tematiku 2. sekce „Vývoj vědeckých společností mimouniverzitního charakteru v evropském kontextu“. Zasazuje vznik a existenci první takové instituce v rakouském soustátí, působící mimo vzdělávací okruh, do širších okolností společensko-geografických i chronologických. Doplněn je ediční ukázkou z jejího časopis Monatliche Auszüge, ilustracemi a výběrem literatury.

Autor:

Antonín Kostlán

Počet stran:

74

Rok vydání:

1996

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #