cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství v politickém okrese Kladno v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945

Jan Vondráček
263 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 263 Kč
Běžná cena: 350 Kč
Dostupnost: Na dotaz

České moderní dějiny. Svazek 12

 

Krátce po zřízení Protektorátu Čechy a Morava byl zaveden nacistický systém řízeného hospodářství a na podzim roku 1939 pak systém přídělového hospodářství pro zásobování potravinami a spotřebním zbožím. Produkce, distribuce a konzum tak podléhaly státnímu řízení a dohledu. Konkrétní provádění a prosazování řízeného hospodářství v Protektorátu Čechy a Morava měla za úkol politická (protektorátní) správa. V první řadě to byla úloha úředníků okresních úřadů, kteří měli prosazovat zákony a nařízení s ohledem na existující hospodářské zdroje. Okresní úřad byl tak v interakci mezi Úřadem říšského protektora (respektive Oberlandraty) a protektorátní vládou na jedné straně a místním obyvatelstvem na straně druhé. Tato kniha analyzuje právě interakce mezi protektorátními úřady a obyvatelstvem na příkladu politického okresu Kladno.

Autor:

Jan Vondráček

ISBN:

978-80-200-3234-8 (Academia)
978-80-88304-54-8 (MÚA)

Počet stran:

240

Rok vydání:

2021

Číslo svazku:

12

Vydavatel:

Praha : Academia
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #