cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Střed | Centre 2015/2

74 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 74 Kč
Běžná cena: 98 Kč
Dostupnost: Skladem

Téma čísla:

Chléb a hry. Oslavy a svátky v Československu 1918–1938 | Bread and Circuses. Celebrations and Holidays in Czechoslovakia 1918–1938

Vědecké stati / Articles

  • Nancy M. WINGFIELD: The Germans’ Sonnwendfeier: From Folk Festival to Radical Right-Wing Mobilizing Ritual
  • Dagmar HÁJKOVÁ – Pavel HORÁK: Oslavy narozenin prezidentů v meziválečném Československu [Celebrations of Presidents’ Birthdays in Interwar Czechoslovakia]
  • Johannes Florian KONTNY: Herrschaftsvermittlung an der Staatsgrenze? Der Staatsfeiertag und die Besuche der Präsidenten in Znojmo/Znaim während der Zwischenkriegszeit [Communication of Power At the State Border? October 28 And the Presidential Visits in Znojmo/Znaim During the Interwar Period]
  • Michal PEHR: Katolická církev, úprava svátkového práva a Marmaggiho aféra v meziválečném Československu [The Catholic Church, the Amendment to the Holiday Legislature, and the Marmaggi Aff air in the Interwar Czechoslovakia]

Recenze / Reviews of Books

  • Stefano BIANCHINI, Eastern Europe and the Challenges of Modernity, 1800–2000 (Stanislav Holubec)
  • Klaus GARBER, Das alte Breslau. Kulturgeschichte einer geistigen Metropole (Gregor Thum)
  • Peter HALLAMA, Nationale Helden und jüdische Opfer. Tschechiche Repräsentationen des Holocaust (Hana Kubátová)
  • Lenka ŘEZNÍKOVÁ a kol., Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století (Marek Fapšo)
  • Edith SAURER, Liebe und Arbeit: Geschlechterbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert (Jan Mareš)
  • Philipp THER, Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europa (Vítězslav Sommer)
ISSN:

1803-9243

Počet stran:

173

Rok vydání:

2015

Ročník:

7

Číslo svazku:

07/2

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #