cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Střed | Centre, 2018/1

101 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 101 Kč
Běžná cena: 135 Kč
Dostupnost: Skladem

Téma

Rozluka i soužití. Hledání religiozity v moderních a postmoderních společnostech 20. a 21. století | Separation and Cohabitation. Searching for Religiosity in Modern and Postmodern Societies of the 20th and 21st Centuries

Vědecké stati | Studies

  • Pavel Helan: Československo a Svatý stolec na složité cestě k Modu vivendi [Czechosslovakia and the Holy See on a complicated journey to Modus Vivendi]
  • Jakub Štofaník: Sociálne angažovanie sa cirkví v prostredí robotníctva v Českých zemích 1900–1939 [Churches’ social involvement among workers in the Czech lands 1900–1939]
  • Michael Zok: Säkularisierung im Intimbereich. Sexualität und Reproduktionsrechte in Irland und Polen nach dem Zweiten Weltkrieg [Secularization in Genital Area. Cleavages of Sexuality and Reproduction in Ireland and Poland since World War Two]
  • Zdeněk R. Nešpor: Postsekularismus po česku? Ne/religiozita současné české společnosti mezi Východem a Západem [Post-secularism after Czech? Non/Religiosity of contemporary Czech society between the East and the West]

Diskuze | Discussions

  • Philipp Ther: Druhý život habsburské monarchie v Československu. Poznámky ke kontinuitám po převratu 1918

Recenze | Reviews of Books

VÍT SMETANA, Ani vojna, ani mír. Velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu druhé světové a studené války (Richard Vašek)

MARTIN JEMELKA, ONDŘEJ ŠEVEČEK, Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální expanze (Martin Marek – Vít Strobach)

RAZ SEGAL, Genocide in the Carpathians. War, Social Breakdown and Mass Violence 1914–1945 (Pavel Baloun)

ANDREAS WIEDEMANN, „Pojď s námi budovat pohraničí!“ Osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952 (Jaromír Mrňka)

WOLFGANG GÖDERLE, Zensus und Ethnizität: Zur Herstellung von Wissen über soziale Wirklichkeiten im Habsburgerreich zwischen 1848 und 1910 (Petr Kadlec)

JIŘÍ HUTEČKA, Muži proti ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války 1914–1918 (Marie Fousková Vyskočilová)

ISSN:

1803-9243

Počet stran:

181

Rok vydání:

2018

Ročník:

10

Číslo svazku:

10/1

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #