cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Studie a články. K dějinám vědy a vědeckých institucí

Hana Barvíková – David Pazdera (eds.)
93 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 93 Kč
Běžná cena: 124 Kč
Dostupnost: Skladem

Práce z Archivu Akademie věd, řada A, sv. 7

 

Obsah

Sekce dějin vzdělanosti na VIII. sjezdu českých historiků v Hradci Králové

 • Michal Svatoš: Místo „dějin vzdělanosti“ v poválečné české historiografii
 • Blanka Zilynská: Prameny a pomůcky ke studiu dějin vzdělanosti (Bilance a desiderata)
 • Vladimír Urbánek: Bádání o J. A. Komenském a dějiny raného novověku
 • Jana Borovičková – Jiří Stočes: Nové metody – prosopografie

V. Mezinárodní sympozium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny v Hradci Králové

 • Emilie Těšínská: Výzkum „jáchymovské hornické nemoci“ a účast Státního radiologického ústavu RČS
 • David Pazdera – Pavel Kodera: Epidemiologický, bakteriologický a výzkumný ústav čs. legií v Rusku a botanik Josef Podpěra
 • Hana Mášová: Nemocniční praxe v předmnichovském Československu

Studie z dějin vědeckých institucí, předchůdců Akademie věd

 

 

 • Jaroslav Hoffmannová: Institucionální základna společenskovědních oborů v českých zemích v polovině 19. století
 • Martin Martinovský: Založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědu, slovesnost a umění
 • Martin Marinovský: Česká akademie věd a umění v době nacistické okupace českých zemí v letech 1939–1945
 • Jan Boháček: Česká akademie (1890–1952) – věčný podnájemník
 • Jana Mandlerová: K otázce finančních zdrojů Národohospodářského ústavu při České akademii věd a umění
 • Bronislav Chocholáč: K počátkům Matice moravské
 • Martin Franc: Osobní fond Augusta Sauera ve Wiener Stadt- und Landesbibliothek
 • Výběrová bibliografie pracovníků Archivu AV ČR za léta 1995–2000 (sestavila Hana Barvíková)
Autor:

Hana Barvíková – David Pazdera (eds.)

ISBN:

80-86404-08-0

Počet stran:

328

Rok vydání:

2002

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #