cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Studie o rukopisech, L (2020), 1

75 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 75 Kč
Běžná cena: 100 Kč
Dostupnost: Skladem

OBSAH / CONTENTS

Články / Articles

  • Marta VACULÍNOVÁ, Humanistická bohemika v rukopisných sbírkách v Drážďanech a Lipsku [Humanist Bohemica in Manuscript Collections in Dresden and Leipzig], s. 7-24
  • Lenka VESELÁ, Rukopisy a švédská knižní kořist z českých zemí [Manuscripts and the Swedish Booty of Books from the Czech Lands], s. 25-45
  • Ota HALAMA, Budapešťský rukopis Quart. Slav. 41 a jeho význam pro dějiny Jednoty bratrské [The Budapest Manuscript Quart. Slav. 41 and Its Importance in the History of the Unity of the Brethren (Unitas fratrum)], s. 46-59

Kronika / Memorial

  • Zemřel Walter Koch (1942-2019) (I. HLAVÁČEK), s. 60-63

Literatura, anotace a recenze /  Literature, annotations and reviews

  • The liber ordinarius of Nivelles - A Manuscript tells a Story  (E. SCHLOTHEUBER / J. HAMBURGER), s. 64-73
  • Marie Tošnerová - Miroslava Květová, Paměť měst, Narativní prameny k dějinám  Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800, Praha 2019 (D. KOVÁŘ), s. 74-77
  • Staročeské biblické předmluvy. Kateřina Voleková a Andrea Svobodová (eds.) , Praha  2019 (S.PETR), s. 78-88
  • Sto písní o Marii. Toledský kodex Cantigas de Santa Maria krále Alfonse X. Učeného, přeložil Matouš JaluškaPraha 2019  Matouš Jaluška, Dvorská hra a vysoká láska. Uvedení k trubadúrskému zpěvníku R., Praha 2018 (I. HLAVÁČEK), s. 89-82

Zprávy /  Reports

  • Staré mýty, nová fakta: České země v centru hudebního dění 15. století (H. VLHOVÁ-WÖRNER), s. 93-98

 

ISSN:

0585-5691

Počet stran:

102

Rok vydání:

2020

Ročník:

50

Číslo svazku:

50/1

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #