cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Studie o rukopisech, L (2020), 2

75 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 75 Kč
Běžná cena: 100 Kč
Dostupnost: Skladem

OBSAH / CONTENTS

Články / Articles

  • Kateřina KUBÍNOVÁ, Osudy rukopisů Svatovítské apokalypsy (a Pražských zlomků hlaholských) [The Fate of the Manuscript of the St Vitus Apocalypse (and the Prague Glagolitic Fragments)], s. 107-126
  • Martin DEKARLI, Nově identifikovaná díla Štěpána z Pálče (+1423): Komentář k Tractatus de universalibus Jana Wyclifa a Opera logicalia z let 1391-1393 [New Identified Works of Štěpán of Páleč (d. 1423): Commentary on John Wyclifs Tractatus de universalibus and Opera logicalia from 1391-1393], s. 127-170

Kronika / Memorial

  • Vzpomínka na Ulriku Jenni (1945-2020), s. 171-176

Literatura, anotace a recenze /  Literature, annotations and reviews

  • Bibliothek und Skriptorium des ehemaligen Klosters Lorsch. Katalog der erhaltenen Handschriften bearbaitet von Michael Kautz. Wiesbaden 2016 (I. HLAVÁČEK), s. 177-180
  • Nataša Golob - Jedert Vodopivec Tomažič (edd.), Works of Art on Parchment and Paper. Interdisciplinary Approaches., Ljubljana 2019 (H. PÁTKOVÁ), s.181-182
  • Marginalien in Bild und Text. Essays zu mittelalterlichen Handschriften. Herausgegeben von Patrizia Carmassi und Christian Heitzmann. Wiesbaden  2019 (I. HLAVÁČEK), s. 182-184

Zprávy /  Reports

  • "Velký štambuch" Philippa Hainhofera - nová akvizice Herzog August Bibliothek (M. RYANTOVÁ), s.185-194

 

ISSN:

0585-5691

Počet stran:

106

Rok vydání:

2020

Ročník:

50

Číslo svazku:

50/2

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #