cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Studie o rukopisech, XLII (2012)

203 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 203 Kč
Běžná cena: 270 Kč
Dostupnost: Skladem

Čtyřicátý druhý svazek Studií o rukopisech (XLII, 2012) přináší článek věnovaný Martinu z Tišnova, jenž byl doposud znám jako písař rukopisů a autor latinských panegyriků. Nově nalezená fakta naznačují i možnost, že je totožný se stejnojmenným  tiskařem, který působil v 2. polovině 15. století v Kutné Hoře. Další příspěvky se zabývají odkazem knih klášteru augustiniánů kanovníků v Třeboni lékařem Martinem z Třeboně či raně novověkými narativními prameny k dějinám Jáchymova. V rubrice materiály je publikován soupis středověkých latinských rukopisů z kláštera františkánů v Chebu, které jsou od roku 2008 uloženy v Národní knihovně v Praze.  Nedílnou součástí svazku jsou  recenze nové literatury a  bibliografie české kodikologické literatury za rok 2009.

 

OBSAH / CONTENTS

Články / Articles

 • Kamil BOLDAN, Písař a tiskař Martin z Tišnova / Scribe and Printer Martin of Tišnov, s. 7
 • Michal DRAGOUN, Kokůtkův odkaz (Příspěvek k dějinám knihovny kláštera augustiniánů kanovníků v Třeboni) / Kokůtek´s Legacy (Contribution to the History of the Library of the Augustinian Canon Monastery in Třeboň), s. 33
 • Marie TOŠNEROVÁ, Raně novověké narativní prameny k dějinám Jáchymova / Early Modern Narrative Sources of the History of Jáchymov, s. 51

Materiály / Materials

 • Jindřich MAREK, Středověké latinské rukopisy z kláštera františkánů v Chebu / Medieval Latin Manuscripts of the Franciscan Monastery in Cheb, s. 63

Zahraniční bohemika / Manuscript Bohemica from abroad

 • Tomáš GAUDEK, Zpráva ze studia českých iluminovaných rukopisů 14. století v Bodleian Library / A Report on the Studium of the 14th Century Bohemian Illuminated Manuscripts Held in the Bodleian Library, Oxford, s. 45

Kronika / Memorial

 • Pavel SPUNAR, Vzpomínka na Milana Mráze / Memory of Milan Mráz, s. 161

Literatura, anotace a recenze / Literature, annotations and reviews

 • Na okraj k problémům Pařížského Dalimila a knize Pavola Černého: Pařížský fragment kroniky tzv. Dalimila a jeho iluminátorská výzdoba (V. KUBÍK), s. 163
 • Editionswissenschaft liches Kolloquium 2011. Quellen kirchlicher Provenienz. Neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte. Toruń 2011 (L. SULITKOVÁ), s. 171
 • Karl-Georg Pfändtner, Die Handschrift en des Lehbüchermeisters. Codices Manuscripti. Purkersdorf 2011 (P. BRODSKÝ), s. 174
 • Michal Dragoun, Jindřich Marek, Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea v Praze. Sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta. Praha 2012 (S. PETR), s. 176
 • Hartmut Hoffmann, Schreibschulen und Buchmalerei. Handschriften und Texte des 9. – 11. Jahrhunderts. Hannover 2012 (I. HLAVÁČEK), s. 180

Zprávy / Reports

 • Národní knihovna ČR získala zlomek staročeské Alexandreidy (J. MAREK), s. 183

Bibliografie / Bibliography

 • Marta HRADILOVÁ, Česká literatura kodikologická 35 / Czech codicological literature 35, s. 187

 

ISBN:

978-80-87782-10-1

ISSN:

0585-5691

Počet stran:

224

Rok vydání:

2013

Ročník:

42 (2012)

Číslo svazku:

42

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #