cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Studie o rukopisech, XLV (2015)

218 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 218 Kč
Běžná cena: 290 Kč
Dostupnost: Skladem

OBSAH / CONTENTS

Články / Articles

 • Jana ŠUBRTOVÁ, Poznámky ke vztahu benátsko-padovské rukopisné produkce 13. století k výzdobě Františkánské bible z Knihovny Národního muzea v Praze / Notes to the relationship of the Venetian-Paduan manuscript production of the 13th century to the ornaments of the Franciscan Bible held by the Library of the National Museum in Prague, s. 5
 • Milada SVOBODOVÁ, Zapomenutá sbírka apelačního rady Václava Řehoře Hannla aneb odkud pocházely nejstarší a nejcennější rukopisy někdejší majorátní czerninské knihovny / The forgotten collection of the counsellor of appeal Václav Řehoř Hannl or Where came the oldest and most valuable manuscripts of the former majorat Czernin Library from, s. 37
 • Jindřich MAREK, Jan Erazim Vocel a objevování Vyšehradského kodexu v 19. století / Jan Erazim Vocel and discovery of the Codex of Vyšehrad in the 19th century, s. 79
 • Viktor KUBÍK, Typologie kaligrafických iniciál jako východiska ke studiu kreslené ornamentiky (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 5) / Typology of the caligrafic initials as a starting point for the study of the drawn ornamentics (Essay on art-historical terminology of the Medieval Illumination 5), s. 93

Významné postavy pomocných věd historických minulosti i současnosti / Significant figures auxiliary historical disciplines past and present

 • Úvod (I. HLAVÁČEK), s. 215
 • Ivan HLAVÁČEK, Bernhard Bischoff (1901–1996) Vůdčí postava paleografických a kodikologických studií 20. století / Leading figure of palaeography and manuscript studies in the 20th century, s. 219
 • Martina ŠUMOVÁ, František Čáda (1895 – 1975) Významný právní historik, profesor a kodikolog / Significant legal historian, professor and codicologist , s. 243                                                          

Kronika / Memorial

 • Ohlédnutí za Jiřím Kejřem (J. NECHUTOVÁ), s.. 263
 • František Hoffmann (1920–2015) (S. PETR), s. 269
 • Persönliche Erinnerungen an den Kunsthistoriker und Hand schrift enforscher Karel Stejskal (1931–2014) (U. JENNI, M. THEISEN), s. 275

Literatura, anotace a recenze / Literature, annotations and reviews

 • Jakub Šimek, Die ‘Acht Seligkeiten’ des Prager Predigers Heinrich von St. Gallen. Berlin – Boston 2013 (V. BOK), s. 279
 • Matthias M. Tischler, Die Bibel in Saint-Victor zu Paris. Das Buch der Bücher als Gradmesser für wissenschaft liche, soziale und ordensgeschichtliche Umbrüche im europäischen Hoch- und Spätmittelalter. Münster 2014 (I. HLAVÁČEK), s. 283
 • Les traités anti-hussites du dominicain Nicolas Jacquier (†1472). Une histoire du concile de Bâle et de sa postérité, edités par Olivier Marin. Paris 2012 (S. PETR), s. 287

Bibliografie / Bibliography

 • Rejstřík k bibliografi cké příloze Studií o rukopisech 2005–2015/ Czech codicological literature 2005–2015: register (M. HRADILOVÁ – O. VODIČKA), s. 293
ISBN:

978-80-87782-45-3

ISSN:

0585-5691

Počet stran:

352

Rok vydání:

2015

Ročník:

45

Číslo svazku:

45

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #