cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Studie o rukopisech, XLVI (2016)

218 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 218 Kč
Běžná cena: 290 Kč
Dostupnost: Skladem

OBSAH / CONTENTS

Články / Articles

 • Naďa FIEDLEROVÁ, K rukopisné tradici Rožmberské knihy, s. 3
 • Jindřich MAREK, Husitika ve sbírce rukopisů Otokara Kruliše-Randy, s. 43
 • Milada SVOBODOVÁ, Středověké rukopisy z knihovny hrabat von Manderscheid-Blankenheim dochované ve fondu Národní knihovny České republiky, s. 55
 • Kamil BOLDAN, Letopisné záznamy v Bibli utrakvistického kněze Jana Gaudencia, s. 85
 • Jana VOJTÍŠKOVÁ, Královéhradecké narativní historiografické prameny ze závěru 16. a první poloviny 17. století (Rekonstrukce pramenné základny), s. 107
 • Dalibor JANIŠ, Rukopis Tovačovské knihy z roku 1511 ze sbírky Starých tisků Moravského zemského archivu v Brně, s. 133
 • Alena RICHTEROVÁ, Několik poznámek o psaných novinách z Prahy na přelomu 16. /17. století dochovaných ve Vídni a v Drážďanech, s. 151
 • Viktor KUBÍK, Úvodní poznámky k typologii lineární ornamentiky I. Antické, byzantské, předrománské a raně románské rukopisy (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby, s. 167

Literatura, anotace a recenze / Literature, annotations and reviews

 • Několik poznámek ke knižní kultuře na přelomu 14. a 15. století v Praze (Na okraj důležité rakouské publikace autorek Ulrike Jenni – Maria Theisen, Mitteleuropäische Schulen IV)  (I. HLAVÁČEK), s. 305
 • Heinrich Totting von Oyta, Schriften zur Ars vetus, (Hrsg.) Harald Berger. München 2015 (M. DEKARLI), s. 322
 • Rechtshandschriften des deutschen Mittelalters. Produktionsorte und Importwege. Hg. von Patrizia Carmassi und Gisela Drossbach, Wiesbaden 2015 (I. HLAVÁČEK), s. 336
 • Jaromír Linda, Soupis rukopisů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. 3. Catalogus manuscriptorum, qui in Bibliotheca studiorum scientiarumque Districtus Pilsnensis asservantur. III. Praha 2016 (S. PETR), s. 339
 • Das Gerresheimer Evangeliar. Eine spätottonische Prachthandschrift als Geschichtsquelle, Klaus Gereon Beuckers / Beate Johlen-Budnik (edd.), Forschungen zur Kunst, Geschichte und Literatur des Mittelalters Bd. 1, Köln-Weimar-Wien 2016 (I. HLAVÁČEK), s. 344
 • Radní manuál Pavla Ježdíka 1639–1654. Eds. Marek Ďurčanský a Roman Kolek. Fontes musaei civitatis Celakovensis, svazek 4 Praha 2016 (M. TOŠNEROVÁ), s. 350
ISBN:

978-80-87782-59-0

ISSN:

0585-5691

Počet stran:

360

Rok vydání:

2016

Ročník:

46

Číslo svazku:

46

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #