cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Studie o rukopisech, XLVII (2017)

255 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 255 Kč
Běžná cena: 340 Kč
Dostupnost: Skladem

OBSAH / CONTENTS

Články / Articles

 • Viktor KUBÍK, Poznámky k Triptychu kardinála Stefanesciho a jeho mecenášství ve vztahu k Giottovi i dobové knižní a deskové malbě [Notes on the Triptych of Cardinal Stefaneschi and his patronage in relation to Giotto and the period book and monumental painting], s. 3
 • Milada SVOBODOVÁ, Odraz zaniklých soukromých knihoven patnáctého a šestnáctého století z území kostnické diecéze v rukopisné sbírce pražské lobkowiczké knihovny [Reflection of abandoned private libraries from the 15th and 16th century in the territory of the Constance Diocese in the manuscript collection of the Prague-based Lobkowicz Library], s. 25
 • Kamil BOLDAN, Eine unbekannte Handschrift mit einer Porträtgalerie der Wettiner [Unknown manuscript in the Wettin portrait gallery], s. 49
 • Marie TOŠNEROVÁ, Kronikářské záznamy v Pamětní knize Velvar (Historiografické narativní prameny druhé poloviny 16. století) [Chronicle entries in the Velvary Memorial Book (historiographic narrative sources from the second half of the 16th century)], s. 71
 • Miroslava KVĚTOVÁ, Lukáš Bernard Schneider a jeho kronikářská činnost. Obraz města Českých Budějovic pohledem měšťana druhé poloviny 18. století [Lukas Bernard Schneider and his chronicling .Vista of the town of České Budějovice from the vantage point of a burgher in the second half of the 18th century], s. 93

Drobné články / Short articles

 • Tomáš PRAŽÁK, Nejmenší česky psaný rukopis Starého zákona z tzv. Valdštejnské sbírky [Smallest Czech manuscript of the Old Testament in the Waldstein Collection], s. 125
 • Jindřich MAREK, Účast Josefa Truhláře ve sporu o pravost Rukopisů [Josef Truhlář and his attitudes concerning the authenticity of Manuscripts of Dvůr Králové and Zelená Hora], s. 133
 • Hana KÁBOVÁ, Josef Vítězslav Šimák a rukopisná komise ČAVU. Fakta a souvislosti [Josef Vítězslav Šimák and the Manuscript Commission of the Czech Academy of Sciences and Arts. Facts and contexts], s. 159

Materiály / Materials

 • Naďa FIEDLEROVÁ, Soupis rukopisů Rožmberské knihy (1. část) [Catalogue of Rosenberg Book manuscripts (1st part)], s. 181

Literatura, anotace a recenze / Literature, annotations and reviews

 • Z kodikologických novinek wolfenbüttelské Herzog-August-Bibliothek. Jessika Kreutz, Die Buchbestände von Wöltingerode. Ein Zisterzienserinnenkloster im Kontext der spätmittelalterliche Reformbewegungen. Wiesbaden 2014; Manuscript Changing Hands. Ed. Corine Schleif and Volker Schier. Wiesbaden 2016 (I. HLAVÁČEK), s. 281
 • Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu. Eds. M. Homolková – M. Dragoun. Praha, 2016. (H. KRMÍČKOVÁ), s. 288
 • D. Barow-VAssilevitch – M. L. Heckmann, Abendländische Handschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit in den Beständen der Russischen Staatsbibliothek (Moskau), Wiesbaden 2016. (I. HLAVÁČEK), s. 292
 • L. Veselá, Rytíř a intelektuál. Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525–1596) a jeho knihovna. Praha, 2016. (K. BOLDAN), s. 286
 • J. F. Hamburger – E. Schlotheuber – S. Marti – M. Fassler, Liturgical Life and Latin Learning at Paradies bei Soest, 1300–1425. Inscription and Illumination in the Choir Books of a North German Dominican Convent I–II, Münster 2016. (I. HLAVÁČEK), s. 299
 • V. Kopp, Der König und die Bücher. Sammlung, Nutzung und Funktion der königlichen Bibliotheken am spätmittelalterlichen Hof in Frankreich, Ostfildern 2016. (I. HLAVÁČEK), s. 306
 • Comptes de la commanderie de l’hôpital de Manosque pour les anneés 1283 à 1290. Eds. K. Borchardt – D. Carraz – A. Venturini, Paris 2015. (S. PETR), S. 310
 • J. Marek – M. Dragoun, Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR. Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře. (Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum medii aevi qui in Bibliotheca Nationali olmi Universitatis Pragensis asservantur. Additamenta ad catalogum Josephi Truhlář), Praha 2016. (S. PETR), s. 318
 • J. Kaliszuk, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, Wrocław 2016.  (I. HLAVÁČEK), s. 324
 • Matouš Collinus z Chotěřiny (1516–1566). Mezioborová konference Kouřim 2.–4. června 2016. (S. PETR), s. 331
 • Výběrová bibliografie kodikologické literatury, 36. (O. VODIČKA), s. 336
ISBN:

978-80-87782-76-7

ISSN:

0585-5691

Počet stran:

414

Rok vydání:

2017

Ročník:

47

Číslo svazku:

48

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #