cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Karel Kreibich: Těsný domov – širý svět a jiné texty

Jakub Vrba (ed.)
434 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 434 Kč
Běžná cena: 579 Kč
Dostupnost: Skladem

Ego. Paměti, deníky, korespondence. Svazek 34

Českoněmecký politik, novinář a neškolený historik Karel Kreibich (1883–1966) bezesporu patří k pozoruhodným postavám moderních dějin českých zemí. Rodák ze severočeského Cvikova a absolvent obchodní akademie v Ústí nad Labem byl před první světovou válkou jedním z představitelů levicového křídla německorakouské sociální demokracie v Liberci. Války se účastnil na italské frontě, kde byl i povýšen na důstojníka. Následně podporoval vznik z pohledu Československa separatistické provincie Německé Čechy a po zvolení poslancem se nakonec stal v roce 1921 výrazným aktérem při zakládání německé sekce Komunistické strany Československa. Nové, kritické vydání jeho pamětí (původně vyšly pod názvem Těsný domov – širý svět v dobově podmíněné podobě na konci šedesátých let) představuje osudy této komplikované osobnosti od dětství v severočeském pohraničí právě až do založení KSČ. Tyto paměti jsou zároveň doplněny rozsáhlou úvodní studií i Kreibichovými dalšími vzpomínkami a dopisy, přibližujícími jeho pozdější osudy. Několik let pobýval v Sovětském svazu, stal se senátorem Národního shromáždění, jediným Němcem v exilové londýnské Státní radě Československa, učitelem historie na vysoké škole i poúnorovým velvyslancem ČSR v Moskvě. Jakkoli v některých ohledech kritizoval politiku komunistické strany a jejího moskevského centra již dříve, jeho loajalita k ní dosáhla svých limitů v padesátých letech, kdy se stal silným kritikem stalinistických procesů. Kreibichovy postoje v této době lze rovněž vnímat v kontextu postupných reformních snah uvnitř strany, které vyvrcholily po jeho smrti během takzvaného pražského jara. Tato kniha jako celek tedy představuje důležitý příspěvek nejen k dějinám KSČ, ale také ke komplikovaným osudům německy mluvících obyvatel českých zemí.

Autor:

Jakub Vrba (ed.)

ISBN:

978-80-88304-89-0 (MÚA)
978-80-7422-913-8 (NLN)

Rok vydání:

2023

Číslo svazku:

34

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Praha : Nakladatelství Lidové noviny

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #