cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální expanze

Martin Jemelka – Ondřej Ševeček
Dostupnost: Neprodejné

Edice Šťastné zítřky

V české historiografii hospodářských a sociálních dějin není mnoho témat, která by měla globální potenciál a rezonanci. Rozhodně k nim patří aktivity rodinné firmy a podnikatelů Tomáše a Jana Antonína Baťových. Již mezi světovými válkami poutalo jméno Baťa pozornost, spotřebitele obuvi a její výrobce dělilo do zástupů stoupenců a zavilých kritiků, stalo se kamenem úhelným, o nějž se svářeli podnikatelé, politikové, ekonomičtí teoretikové, sociální kritikové i reprezentanti fordismu a sociálního inženýrství. Ikonami Baťova podnikání nebyly jen módní a cenově dostupná obuv a avantgardní obchodní domy, ale i vzorné průmyslové komunity – tovární města. Továrním městům Baťova koncernu je věnována kniha dvou českých historiků, která je výsledkem jejich dlouhodobých výzkumů první, skutečně globální firmy československé provenience. Publikace uceleně mapuje ekonomickou, a především sociální dimenzi baťovského podnikání v době jeho dynamické zahraniční expanze. Transfer podnikatelského systému je sledován v politických a ekonomických souřadnicích devíti evropských zemí, v nichž bylo založeno šestnáct továrních měst, a to v dramatické epoše od konce dvacátých do konce čtyřicátých let, kdy Evropa prošla krizí ekonomického liberalismu a parlamentní demokracie a etapou totalitárních a autoritářských režimů ústící ve vznik Železné opony a konstituování Východního bloku. Problematika revoluční proměny obuvnické produkce, prvního globálního modelu podnikání obuvnické branže, pásové výroby a jejích dopadů, a na prvním místě modelu továrního města v baťovských variantách je nahlížena optikou domácí a zahraniční odborné literatury a archivních pramenů z řady evropských archivů. Čtenářům je předkládána jako dramatický příběh vzestupu a pádu jednoho z nejambicióznějších podnikatelských projektů evropského kontinentu.

 

MÚA AV ČR není distributorem této knihy; možno objednat zde: http://academia.cz/tovarni-mesta-batova-koncernu.html

Autor:

Martin Jemelka – Ondřej Ševeček

ISBN:

978-80-200-2635-4

Počet stran:

912

Rok vydání:

2016

Vydavatel:

Praha : Academia

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #