cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Vědy o životě v českých zemích 1750–1950

Jan Janko
Dostupnost: Neprodejné

Práce z Archivu Akademie věd, řada B, sv. 12

Rozsáhlé monografické dílo zaplnilo mezeru v dějinách oboru. Vychází z dlouholetého studia a bezpečné znalosti látky. Autor je rozčlenil chronologicky do pěti oddílů; podává v nich vždy přehled o vývoji jednotlivých disciplín věd o životě podle předem daného klíče, zařazen je také vždy výklad o institucích v oboru. Úvodní a závěrečná kapitola sumarizují jak postavení pojednávaných disciplin v české společnosti a v práci položené otázky, tak odpovědi na ně. Významným doplňkem je nejenom literatura, ale i výběrový odborný rejstřík osobností, který heslovitě podchycuje životní dráhu a dílo zahrnutých postav.

Autor:

Jan Janko

ISBN:

80-902464-0-0

Počet stran:

612

Rok vydání:

1997

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #