cart
0
Kategorie publikací

Vydáno v jiných nakladatelstvích

Publikace autorů z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR vydané v jiných nakladatelstvích.


Foto produktu

Rodina v zájmu státu. Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918–1989

Jakub Rákosník – Radka Šustrová

Foto produktu

Etnologie v zúženém prostoru

Jiří Woitsch – Adéla Jůnová Macková (eds.)

Foto produktu

Válečný chirurg František Burian a zrození české plastické chirurgie

Václav Smrčka – Vlasta Mádlová

Foto produktu

Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext

Franz Adlgasser – Jana Malínská – Helmut Rumpler – Luboš Velek (eds.)

Foto produktu

Praha rozdělená i sdílená. Česko-židovsko-německé vztahy 1918–1938

Ines Koeltzsch

Foto produktu

Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana

Vlasta Mádlová – Josef Tomeš (eds.)

Foto produktu

Historie, mýty, jízdní řády

Vladimír Kučera – Jan Rychlík

Foto produktu

Zemědělská rada pro Království české 1873–1918

Pavel Fabini – Martin Klečacký – Tomáš Zouzal

Foto produktu

Židé: národ, rasa, třída. Sociální hnutí a „židovská otázka“ v českých zemích 1861–1921

Vít Strobach

Foto produktu

Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914–1992

Jan Rychlík

Foto produktu

Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana

Stanislav Petr

Foto produktu

The History of the Czech Academy of Sciences in Pictures | Dějiny Akademie věd v obrazech

Martin Franc – Vlasta Mádlová

Foto produktu

Emanuel Voska. Špionážní legenda první světové války

Dagmar Hájková

Foto produktu

Eduard Albert (1841–1900). Český intelektuál ve Vídni

Helena Kokešová

Foto produktu

Dějiny Akademie věd ČR v obrazech

Martin Franc – Vlasta Mádlová

Foto produktu

Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891–1990

Votěch Novotný – Martin Vaňáč – Miroslav Kunštát

Foto produktu

Hospodářský, sociální, kulturní a politický vývoj Podkarpatské Rusi 1919–1939

Jan Rychlík – Magdaléna Rychlíková

Foto produktu

Emanuel Frynta: Eseje

Jiří Honzík, Irena Kraitlová (eds.)

Foto produktu

Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě

Hana Kábová

Foto produktu

„My byly, jsme a budeme!“ České ženské hnutí 1860–1914 a idea českého národa

Jana Malínská

Foto produktu

Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen

Ota Konrád – René Küpper (eds.)

Foto produktu

Kolokvium o životě a díle Bohumila Němce

Vlasta Mádlová (ed.)

Foto produktu

Erby ctihodné šlechty slavného Království českého. Edice a analýza dvou erbovníků české šlechty z 80. let 17. století

Martina Hrdinová

Foto produktu

Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914–1918

Rudolf Kučera

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #