cart
0
Kategorie publikací

Vydáno v jiných nakladatelstvích

Publikace autorů z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR vydané v jiných nakladatelstvích.


Foto produktu

Staat, Adel und Elitenwandel. Die Adelsverleihungen in Schlesien und Böhmen 1806–1871 im Vergleich

Rudolf Kučera

Foto produktu

Moderna, realisté a Die Zeit

Vratislav Doubek

Foto produktu

Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích 1861–2011

Josef Tomeš a kol.

Foto produktu

Rakouská diplomacie 1848–1852. Zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga

Jan Hálek

Foto produktu

Krása českých iluminovaných rukopisů

Pavel Brodský

Foto produktu

Mezi Prahou a Vídní. Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století

Lucie Kostrbová

Foto produktu

Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století

Marie Bahenská – Libuše Heczková – Dana Musilová

Foto produktu

Hledání centra. Vědecké vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století

Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (eds.)

Foto produktu

Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1938

Ota Konrád

Foto produktu

Dějiny Chorvatska

Jan Rychlík – Milan Perenčević

Foto produktu

Německé bylo srdce monarchie... Rakušanství, němectví a střední Evropa v rakouské historiografii mezi válkami

Ota Konrád

Foto produktu

„Naše česká věc“. Češi v Americe za první světové války

Dagmar Hájková

Foto produktu

Tomáš Garrigue Masaryk – politický myslitel

Marie L. Neudorflová

Foto produktu

Zápas o nové Československo 1939–1946. Válečné představy a poválečná realita

Michal Pehr

Foto produktu

История на Чехия

Jan Rychlík – Vladimir Penčev

Foto produktu

Viktor Dyk a T. G. Masaryk. Dvojí reflexe češství

Josef Tomeš

Foto produktu

Marie Červinková-Riegrová: Zápisky I (1880–1884)

Milan Vojáček a kol. (eds.)

Foto produktu

Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty (1991–2008)

Jiří Brabec

Foto produktu

Mezi Vídní a Cařihradem 1. Utváření balkánských národů

Jan Rychlík a kol.

Foto produktu

Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty

Marie Koldinská – Ivan Šedivý

Foto produktu

Die Deutsche (Karls-)Universität vom Münchener Abkommen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges

Alena Míšková

Foto produktu

T. G. Masaryk. Dopisy Oldře

Dagmar Hájková (ed.)

Foto produktu

Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století

Marie Bahenská

Foto produktu

Do politiky prý žena nesmí – proč? Vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století

Jana Malínská

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #