cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Zápas o nové Československo 1939–1946. Válečné představy a poválečná realita

Michal Pehr
Dostupnost: Neprodejné

Knižnice Dějin a současnosti. Sv. 41

Druhá světová válka nebyla jen časem těžkých bojů, utrpení a ztrát a obětí, ale také dobou nadějí, plánů a koncepcí vztahujících se k poválečné budoucnosti. Také v českém prostředí, ve vlasti i v exilu, především pak v kruzích domácího a zahraničního odboje, se rozvíjely nejrůznější představy o podobě a charakteru obnoveného československého státu, zrozeného z války a postupně vstupujícího do mírového života. Poválečné období bylo pak v českých a československých dějinách jedinečným převratným mezidobím, v němž se svářelo staré a nové, tradice a revoluční změny, touha tvořit i bořit, euforie z osvobození i strach z nově se objevivších běsů, ať už vnější či domácí provenience. Monografie se věnuje popisu výše naznačených dobových představ a plánů na obnovu nového státu a konfrontuje je s poválečnou realitou.

https://www.nln.cz/knihy/zapas-o-nove-ceskoslovensko-1939-1946/

Autor:

Michal Pehr

ISBN:

978-80-7422-082-1

Počet stran:

238

Rok vydání:

2011

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #