cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

„Ženám žádný obor vědecký od přírody není uzavřen.“ Spletité cesty žen k vědecké kariéře v první polovině 20. století

Marie Bahenská – Libuše Heczková – Dana Musilová
Dostupnost: Připravujeme

České moderní dějiny

Cílem autorek je představit čtenáři komplexní obraz vědkyně v české a československé společnosti první poloviny 20. století s přihlédnutím k evropskému kontextu. Charakterizují zastoupení a pracovní výsledky žen ve vědních oborech a jejich působení ve vědeckých institucích. Zaměřují se přitom na analýzu podílu žen a mužů ve vědecké práci, hledají důvody, které do určitých oborů přiváděly více žen než mužů. Dále sledují možnosti profesionálního růstu a budování vědecké kariéry, které v případě žen vyžadovalo sladění pracovního a osobního života.

Autor:

Marie Bahenská – Libuše Heczková – Dana Musilová

Rok vydání:

2023

Vydavatel:

Praha : Academia
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #