cart
0
Member photo

Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.

E-mail: merhautova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 549

Místnost: B 111

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

2001–2008: Ph.D., FF UK, Praha
1995–2001: Mgr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření

 • dějiny moderní české literatury v středoevropském kontextu
 • vztahy a prostředkování mezi českou, německou a rakouskou literární modernou 1880–1918
 • T. G. Masaryk a literatura
 • literární překlad
 • výzkum literárních periodik

Výzkumné projekty od r. 2010

Členství v orgánech univerzit, akademie věd, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010

 • 2010–2019 a od 2022 členka Rady MÚA AV ČR
 • předsedkyně redakční rady Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka
 • předsedkyně ediční rady České moderní dějiny (MÚA / Academia)
 • členka redakční rady E*Fora pro (germano-)bohemistiku při Institutu pro studium literatury (www.ipsl.cz/e-forum)
 • 2021–2022 členka hodnotícího panelu 406 (Lingvistika a literární vědy) GA ČR

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010

Vědecké monografie

 • Merhautová, Lucie; Topor, Michal (eds.). Nalezen v překladu. Emil Saudek (1876–1941). Praha: IPSL, 2022. ISBN 978-80-7657-022-1.
 • Merhautová, Lucie; Petrbok, Václav; Topor, Michal (eds.). Emil Saudek (1876–1941). Ein Übersetzer und Kulturvermittler zwischen Metropole und Provinz. Köln: Böhlau, 2022. ISBN 978-3-412-52495-1.
 • Merhautová, Lucie; Merhaut, Luboš. Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938), Praha: IPSL – MÚA, 2017.
 • Merhautová, Lucie. Paralely a průniky. Česká literatura v časopisech německé moderny (1880–1910). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. 479 s. ISBN 978-80-87782-53-8.
 • Kostrbová, Lucie. Mezi Prahou a Vídní. Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století. Praha: Academia, 2011. 492 s. (Historie). ISBN 978-80-200-1966-0.

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Kostrbová, Lucie; Ifkovits, Kurt; Doubek, Vratislav. Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne. Praha – Wien: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 502 s. ISBN 978-80-86495-72-9.

Redakce kolektivních monografií

 • Merhautová, Lucie; Ifkovits, K. (eds.). Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904) und die zentraleuropäische Moderne. Praha – Essen: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 396 s. ISBN 978-80-86495-99-6.
 • Kostrbová, Lucie; Malínská, Jana (eds.). 1918: Model komplexního transformačního procesu? Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. ISBN 978-80-86495-57-6.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Merhautová, Lucie. Wer sind „Prager Dichter“? Nationale und kulturelle Bestimmungen der literarischen Moderne in Beziehung zu Prag im Fin de siecle. Études Germaniques 75, 2020, č. 1, s. 89–106.
 • Merhautová, Lucie. Překladatelé a překladatelky v dějinách literatury: aktuální akcenty. Slovo a smysl 17, 2020, č. 33, s. 131–134 (úvod k tematickému bloku).
 • Merhautová, Lucie. Česká literární moderna v časopise Aus fremden Zungen – čtyři příklady prostředkování. Slovo a smysl. 2015, roč. 12, č. 24, s. 93–125.
 • Merhautová, Lucie. Ottokar Stauf von der March als Interpret der tschechischen Literatur in der Münchner Revue Die Gesellschaft. brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei. Neue Folge. 2012, roč. 20, 1/2, s. 87–117. ISSN 1803-456X.

Kapitoly v odborných knihách

 • Merhautová, Lucie. „Er war ein Dichter, den wir sehr geliebt...“ Otokar Fischer und Hugo von Hofmannsthal vor dem ersten Weltkrieg. In: Václav Petrbok – Alice Stašková – Štěpán Zbytovský (eds.). Otokar Fischer (18801938). Ein Prager Intelektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. Böhlau Verlag, 2020, s. 427–464.
 • Merhautová, Lucie. „So wußten wir alles, was in der Welt vorging, aus erster Hand.“ Die modernistischen Periodika der Jahrhundertwende. In: NEKULA, Marek (ed.). Zeitschriften als Knotenpunkte der Moderne/n. Prag – Brünn – Wien. Heidelberg: Winter, 2019, s. 93–109.
 • Merhautová, Lucie. Vermittelte Bilder – noch einmal zum Thema „Der junge Rilke und die tschechische Literatur“. In: Paulus, J., Unglaub, E. (eds.). Reise nach Danzig. Rilke und das Drama. Göttingen: Wallstein, 2018, s. 177–189. Blätter der Rilke-Gesellschaft, 34.
 • Merhautová, Lucie. Vermittlung der tschechischen Moderne. In: Becher, P.; Höhne, S.; Krappmann, J.; Weinberg, M. (ed.). Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart: Metzler, 2017, s. 174–181.
 • Merhautová, Lucie; Doubek, Vratislav. Skepse a naděje. Formování základů reformního modernismu. In: Kokešová, Helena, Kotyk, Petr, Kraitlová, Irena, Doubek (eds.). Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I. (1893–1895), Praha: MÚA, 2017, s. 5–72.
 • Merhautová, Lucie. Arthur Schnitzler a česká kultura přelomu 19. a 20. století. In: Balvín, J.; Augustová, Z. (ed.). Arthur Schnitzler: Hry II. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2014, s. 465–493.
 • Merhautová, Lucie. Hermann Bahrs Programm der "Entdeckung der Provinz" und die Thematisierung Prags als "deutsche Literaturstadt" in der Zeit. In: Merhautová, L.; Ifkovits, K. (eds.). Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904) und die zentraleuropäische Moderne. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013, s. 93–103. ISBN 978-80-86495-99-6.
 • Merhautová, Lucie. Problémy malé literatury a identity na přelomu 19. a 20. století. In: Kučera, R. (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012, s. 43–63. ISBN 978-80-86495-98-9.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #