cart
0

Odolná společnost pro 21. století

Poskytovatel
AV ČR
Typ projektu
Strategie AV21
Rok zahájení
2021
Rok ukončení - konsolidovaný
2025
Hlavní příjemce
Filosofický ústav AV ČR
Další příjemci
Sociologický ústav AV ČR; Ústav pro jazyk český AV ČR; Historický ústav AV ČR; Etnologický ústav AV ČR; Ústav pro českou literaturu AV ČR; Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Ústav dějin umění AV ČR; Psychologický ústav AV ČR; Archeologický ústav AV ČR; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; Orientální ústav AV ČR; Ústav pro výzkum globální změny AV ČR

Cílem programu je zkoumat a prakticky ověřovat systémové předpoklady, zdroje a nástroje společenské odolnosti vůči krizím různé povahy, především pak těm, kterým česká společnost v současnosti čelí nebo může čelit ve 21. století. S ohledem na historické i aktuální společenské události program studuje obecnější předpoklady individuální i společenské odolnosti vůči nečekaným událostem. Svou vlastní činností program zprostředkovává a kultivuje společenskou rozpravu nad aktuálními krizovými jevy a testuje její inovativní formy. Společnou kulturu program chápe jako klíčový rámec pro sdílení faktů, poznatků, etických principů a životních stylů tak, že se tato fakta, poznatky, principy a styly stanou součástí fungující společenské infrastruktury (veřejné instituce, kulturní organizace, vzdělávání, média). Program podporuje vytváření platforem, které umožní cirkulaci poznání napříč tradičně vymezenými vědeckými obory a společenskými oblastmi. Jeho ambicí je zahrnout aktivity nejen interdisciplinární, ale také transdisciplinární povahy – tedy takové, které vycházejí ze spolupráce akademických (společenskovědních a přírodovědných) a mimoakademických institucí.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #