cart
0

Písemná kultura v prostředí premonstrátského řádu v Čechách pozdního středověku (1300–1420)

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA22-10401S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2022
Rok ukončení - konsolidovaný
2024
Řešitel/ka v MÚA
Marta Hradilová
Hlavní příjemce
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta
Další příjemci
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Projekt se soustřeďuje na studium písemné kultury v prostředí premonstrátského řádu v pozdně středověkých Čechách (cca 1300–1420) s přihlédnutím k vývoji v okolních územích s cílem odhalit širší souvislosti rozvoje písemné kultury v řádovém prostředí v pozdním středověku. Pozornost se zaměří i diplomatickou praxi v jednotlivých kanoniích a rekonstrukci jejich knižních fondů. Metodicky se projekt opírá o využití klasických postupů etablovaných pomocných věd historických – kodikologie a diplomatiky, avšak rozšířených o modernější celostní přístupy kulturních dějin a interdisciplinární využití dalších metod (prosopografie) a disciplín (dějiny umění).

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #