cart
0
Kategorie publikací

Edice historických pramenů


Foto produktu
cart

Dy kunst gelopt vor ritter und knechten. Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod. I.6.4º 2, fol. 1r–74v)

Ondřej Vodička

Foto produktu
cart

Československo a Svatý stolec V. Éra nuncia Pietra Ciriaciho

Pavel Helan – Eva Hajdinová

Foto produktu
cart

Bohumil Němec : Vzpomínky

Jan Janko — Václav Podaný — Hana Barvíková — Boris Mosković (eds.)

Foto produktu
cart

Co ještě dodat...Vzpomínky a úvahy

Josef Tomeš (ed.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I. (1881-1915)

Dagmar Hájková – Svatopluk Herc – Jitka Jindřišková (eds.)

Foto produktu
cart

Programy Masarykových politických stran. Česká strana lidová a Česká strana pokroková. Texty z let 1900–1912

Jana Malínská (ed.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek II. (1896)

Helena Kokešová – Irena Kraitlová (eds.)

Foto produktu
cart

„Přispět může každý.“ Národní fond Masarykův a oslavy 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka

Jan Hálek (ed.)

Foto produktu
cart

Korespondence Aloise Musila I. Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci „otců zakladatelů“

Adéla Jůnová Macková – Pavel Žďárský – Tomáš Gecko

Foto produktu
cart

Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky I.

Marie Ryantová

Foto produktu

Poznamenaný. Deset měsíců s Janem A. Baťou

Vladimír Krejčí – Martin Jemelka (ed.)

Foto produktu
cart

Hilsneriáda. Texty z let 1898–1900

Luboš Merhaut (ed.)

Foto produktu
cart

Antonín Matula: Věčný oheň

Lukáš Holeček (ed.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937)

Jan Rychlík – Richard Vašek – Miroslav Lacko (eds.)

Foto produktu
cart

Jak jsme prožívali první světovou válku

Marie Strettiová; Josef Tomeš (ed.)

Foto produktu

Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí exilových politiků z let 1949–1950

Pavel Horák – Vilém Prečan

Foto produktu
cart

Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku

Marta Hradilová – Marie Tošnerová (eds.)

Foto produktu
cart

Ve službách Maffie? Český domácí protirakouský odboj (1914–1918) v zrcadle ego-dokumentů

Jan Hálek – Boris Mosković

Foto produktu
cart

Josef Charvát v dobách naděje a zmaru. Deníky z let 1946–1949

Marie Bahenská – Hana Barvíková (eds.)

Foto produktu
cart

S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922–1948)

Ivan Šťovíček – David Hubený (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I. (1893–1895)

Helena Kokešová – Petr Kotyk – Irena Kraitlová (eds.)

Foto produktu
cart

Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy

Robert Kvaček – Josef Tomeš (eds.)

Foto produktu
cart

Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života

Svatopluk Herc (ed.)

Foto produktu
cart

Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938)

Lucie Merhautová – Luboš Merhaut (eds.)

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #