cart
0
Kategorie publikací

Ediční řady


Foto produktu
cart

Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky I.

Marie Ryantová

Foto produktu

Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři

Daniela Brádlerová

Foto produktu

Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů. Československo a Německo v letech 1933 až 1989

Detlef Brandes – Edita Ivaníčková – Jiří Pešek (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek II. (1896)

Helena Kokešová – Irena Kraitlová (eds.)

Foto produktu
cart

Programy Masarykových politických stran. Česká strana lidová a Česká strana pokroková. Texty z let 1900–1912

Jana Malínská (ed.)

Foto produktu

Bohemia Docta. The Historical Roots of Science and Scholarship in the Czech Lands

Alena Míšková – Martin Franc – Antonín Kostlán (eds.)

Foto produktu

Geteilte Berge. Eine Konfliktgeschichte der Naturnutzung in der Tatra

Bianca Hoenig

Foto produktu
cart

Science overcoming borders

Věra Dvořáčková – Martin Franc (eds.)

Foto produktu

Velký starý muž. Kniha o Masarykovi

Josef Hofbauer

Foto produktu
cart

Zdeněk Nejedlý. Známý – neznámý? Svědectví fotografií

Hana Kábová – Petra Tomsová

Foto produktu

Nás bylo málo jen, než přišly tisíce... Česká strana státoprávně pokroková (1908–1918)

Josef Tomeš

Foto produktu
cart

Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku

Marta Hradilová – Marie Tošnerová (eds.)

Foto produktu
cart

Věda pod Rokoskou. Dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a jeho předchůdců

Věra Dvořáčková, Vlasta Mádlová, Jiří Šoukal a kol.

Foto produktu

Republika československá 1918–1939

Dagmar Hájková – Pavel Horák (eds.)

Foto produktu
cart

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

Lukáš Fasora – Miroslav Kunštát – Tomáš W. Pavlíček a kol.

Foto produktu
cart

„Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)

Richard Vašek

Foto produktu
cart

Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948

Martin Klečacký (ed.)

Foto produktu
cart

S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922–1948)

Ivan Šťovíček – David Hubený (eds.)

Foto produktu
cart

Josef Charvát v dobách naděje a zmaru. Deníky z let 1946–1949

Marie Bahenská – Hana Barvíková (eds.)

Foto produktu
cart

Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

Dagmar Hájková – Pavel Horák a kol. (eds.)

Foto produktu
cart

Historie jako vášeň i poslání. K životnímu jubileu historika Martina Kučery

Josef Tomeš (ed.)

Foto produktu
cart

Ve službách Maffie? Český domácí protirakouský odboj (1914–1918) v zrcadle ego-dokumentů

Jan Hálek – Boris Mosković

Foto produktu

Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922

Ota Konrád – Rudolf Kučera

Foto produktu

Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí exilových politiků z let 1949–1950

Pavel Horák – Vilém Prečan

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #